h

Fractie

  • De fractievergaderingen zijn op dinsdagavond van 20 tot 22 uur in zaal 3.50 Kadebuurtzaal in het Huis van de Stad. Hierbij zijn Hans van Dijk en Lenny Roelofs aanwezig. Bezoekers kunnen zich melden bij Hans van Dijk of Lenny Roelofs, zij hebben een toegangspas tot het stadhuis.
  • De raadsvergaderingen zijn op woensdagavond om 20 uur in het Huis van de Stad. De agenda van de vergaderingen vind je op de site van de gemeente: http://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Map_2/Raadsvergaderingen
  • De onderwerpen welke in de gemeenteraad worden besproken zijn onder Hans en Lenny verdeeld. In het overzicht hieronder zie je wie welk thema behandelt. Voor vragen over een thema; neem contact met de desbetreffende persoon.
  • De taakverdeling is hieronder te vinden. 

U bent hier