h

Fractie

De fractie bestaat uit: Lenny Roelofs (fractie voorzitter) Foor Broer (burgerraadslid) en Lennart van Wijk (burgerraadslid). De fractie heeft de volgende verdeling van de taken gemaakt.

Lenny Roelofs  

 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 •  Werk en inkomen
 • Armoedebeleid/minimabeleid
 •  Financiën/begrotingen
 • Bezuinigingen
 • Wijkaanpak/leefbaarheid/burgerparticipatie
 • WMO en welzijnswerk
 • Participatiewet
 • Zorg algemeen (thuiszorg, buurtzorg)
 • Bouwen en wonen (woonvisie)
 • Ouderen

Foor Broer         

 • Openbare orde & veiligheid
 • Sport
 • Jeugd
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Ambtelijk apparaat/ICT/juridische zaken (gemeentelijke organisatie)
 • Bouwen en wonen
 • Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling
 • Milieu en duurzaamheid
 • Omgevingswet: visie en plannen

Lennart van Wijk             

 • Cultuur
 • Belastingen en economische zaken
 • Recreatie, toerisme en stadsmarketing
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Bouwen en wonen
 • Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Omgevingswet: visie en plannen

Lenny Roelofs

Fractievoorzitter

0182 - 514714

Foor Broer

Burgerraadslid

0611147482

Lennart van Wijk

Burgerraadslid

06-81643867

U bent hier