h
25 september 2007

Fractie-nieuws

In verband met persoonlijke omstandigheden heeft Mary van Asperen, fractievoorzitter van de SP Gouda, haar raadslidmaatschap tijdelijk neergelegd.

Lees verder
3 juni 2007

5 juni: Kennismakingsavond leden

brandpunt De Goudse SP organiseert weer een kennismakingsavond voor de leden. Aan de hand van een interessante korte documentaire over de beruchte slepersstaking van 1979 in de Rotterdamse haven, die door de SP actief ondersteund werd, laten we zien hoe de SP vroeger te werk ging. Samen met jullie willen we de link leggen naar hoe de SP nu, na de groei naar 25 zetels in de Tweede Kamer, in de maatschappij staat en wat de SP kan betekenen in Gouda en omgeving.
Deze bijeenkomst biedt tevens een goede gelegenheid om kennis te maken met andere (nieuwe) leden en de organisatie. We vertellen wat er in de afdeling allemaal te doen is en je kunt kennismaken met de Goudse gemeenteraadsfractie en het Provinciale Statenlid Harre van der Nat. Verder is er ruim de gelegenheid om de vragen te stellen die jullie bezig houden en onderwerpen aan te kaarten die volgens jullie door onze afdeling opgepakt moeten worden.

Lees verder
10 mei 2007

Bomenkap Spoorzone, Trefkuil en IJsselhof

Het kan geen Gouwenaar ontgaan zijn dat er een 'kaalslag' heeft plaatsgevonden wat betreft bomen in Gouda. Ook de SP was niet tevreden met het resultaat, daarom stelde de fractie vragen aan het college.

Lees verder
1 mei 2007

Openheid over Irak!


Op zaterdagmiddag 7 april heeft de Goudse SP van 13.00-16.00 op de markt in Gouda handtekeningen verzameld voor openheid over Irak. Maar de actie is nog niet afgelopen! Via onderstaande links kunt u alsnog uw steun betuigen. Of vindt u het wel prima dat aan de onderhandelingstafel is besloten om dit onderwerp maar te laten rusten? Je zou toch bijna gaan denken dat er dan echt wat aan de hand is.......

Lees verder
1 mei 2007

WMO Enquete op deze website

Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden de taken van de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten omdat die "dichter bij de mensen staan". Of zou het weer gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel zijn? Om dit goed in kaart te kunnen brengen hebben wij u hulp nodig. Vul de enquete in!

Lees verder
10 april 2007

Regioconferentie op zondag 22 april: meld je aan!

In april organiseert de SP opnieuw regioconferenties. Dit keer zal het vooral gaan over ledenwerving, ledenbinding en lokaal activisme. De regioconferenties zullen een opmaat zijn naar het 15e Partijcongres dat op zaterdag 24 november gehouden wordt. In aanloop naar het congres zullen we het functioneren en de structuur van onze partij tegen het licht houden en verbeteringsvoorstellen uitwerken. Dat moet ertoe leiden dat onze partij zo ingericht is dat zij in staat is om de politieke doelen die zij zich stelt te verwezenlijken. De regio's in Zuid-Holland en Zeeland komen bijeen op zondag 22 april in Rotterdam. Meld je aan via gouda@sp.nl .

Lees verder
8 maart 2007

We hebben het weer geflikt!

De Goudse SP heeft zich bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007 wederom ruim verdubbelt. Trok de SP in 2003 nog 1422 kiezers naar de stemhokjes, op 7 maart waren er 3486 mensen die vinden dat een beter Nederland begint met een stem op de SP. Dit is een winst van 2064 kiezers ten opzichte van 2003.

Lees verder
8 maart 2007

SP grote winnaar van Provinciale verkiezingen

nu sp
De SP is de grote winnaar geworden van de provinciale verkiezingen in de provincie Zuid Holland! De kiezers hebben met hun stem de SP bijna laten verdrievoudigen van 5 naar 13,5%. Ondanks de inkrimping van het aantal statenzetels gaat de SP van 4 naar 8 statenzetels.

Lees verder
5 maart 2007

Nieuw talent gezocht!

De SP is altijd op zoek naar creatieve mensen die de afdeling willen ondersteunen. Daarbij kun jij ook horen!

Lees verder
4 maart 2007

Interview op Verkiezingsmarkt

Op de verkiezingsmarkt van zaterdag 3 maart is Ferry van Beekum geïnterviewd over de speerpunten van de SP voor de Provinicale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. Klik op onderstaande link om het interview te zien.

Lees verder

Pagina's