h

Hydrotherapie reumapatiënten Gouda nog niet mogelijk in Groenhovenbad!

30 maart 2014

Hydrotherapie reumapatiënten Gouda nog niet mogelijk in Groenhovenbad!

Ik heb 29 maart jl. als begeleider van mijn zus (die reumapatiënt is) de ALV van de reumapatiëntenvereniging Gouda bijgewoond. Daar werd duidelijk dat er veel gedoe is bij het Groenhovenbad over een uur hydrotherapie per week voor reumapatiënten in Gouda.

Wat is belangrijker: je inwoners veilig en gezond laten zwemmen in het bad of een Olympische kwalificatie als bad? Ik dacht toch te weten dat het om onze inwoners gaat, en niet om topsport te kunnen bedrijven! Dat zwembad is voor alle Gouwenaars!! Niet alleen voor topsporters!!

Het "reumazwemmen" in het Groenhovenbad moet op de politieke agenda gezet worden! Hydrotherapie - een zeer welkome en veilige manier van sporten voor veel reumapatiënten! - moet mogelijk zijn in Gouda!

Reuma is een chronische ziekte. En je vraagt er als patiënt niet om om deze ziekte te krijgen. Hetzelfde geldt overigens voor andere chronische ziekten als bijvoorbeeld MS. Je doet al het mogelijke om gezond en veilig te blijven bewegen. Dan moet je daarin toch gestimuleerd worden door de overheid en verzekeraars? Opdat je zo goed mogelijk kunt blijven functioneren in de maatschappij. Dat is toch wat dit kabinet wil, een participatiesamenleving? Dan moet je wel in staat worden gesteld om te KUNNEN participeren, stel ik wrang vast.

Sinds enige tijd worden veel therapieën niet meer vergoed door verzekeraars. Dat op zich is al een nekslag voor reumapatiënten en andere chronisch zieken! Als je dan ook nog eens "tegengewerkt" wordt door het Groenhovenbad om - eventueel met een eigen bijdrage - hydrotherapie te volgen in je eigen woonplaats, dan is solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid toch ver te zoeken!

De reumapatiëntenvereniging Gouda is momenteel in gesprek met het Groenhovenbad. Ik roep de directie en bestuur van het Groenhovenbad hierbij op om je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, en de reumapatiënten en andere chronisch zieken hydrotherapie te laten volgen in hun bad.

De SP zal het in elk geval op de politieke agenda zetten! Vanaf 23 april a.s. vergadert de raad weer (we zitten nu nog in een inwerkprogramma) en zal de SP hydrotherapie in het Groenhovenbad aan de orde stellen! We laten onze inwoners niet in de kou staan!

 

U bent hier