h

De eerste vrijwilligersmarkt Gouda was een succes!

5 april 2014

De eerste vrijwilligersmarkt Gouda was een succes!

Op 4 april jl. werd de 1e Goudse vrijwilligersmarkt gehouden! Ik ben van 18 tot 19 uur wezen kijken. Deels om mij nader te verdiepen in de vele organisaties die er zijn in Gouda, deels om oude bekenden te ontmoeten (zoals Dierenweide Goverwelle).

Wat me opviel was de enorme variëteit aan organisaties! Van waterscouting, tot Burennetwerk, CNME De Zwanebloem (natuur- en milieu-educatie voor basisschoolkinderen) tot De Klup. Het Rode Kruis en de Zonnebloem waren ook vertegenwoordigd.

Vooral heel veel organisaties in de gezondheidszorg waren vertegenwoordigd. Vrijwilligers zijn dringend nodig, omdat de professionals vaak geen tijd meer hebben om dat extra beetje aandacht te kunnen schenken aan hun cliënten.

Door het huidig kabinetsbeleid en de toenemende "participatiesamenleving" wordt de roep om vrijwilligers nog groter dan die al was. Zo zitten verzorgingstehuizen te springen om vrijwilligers om koffie te drinken met bewoners, een BBQ te organiseren, rondvaarttochten te begeleiden, een wandelingetje met de bewoners te maken etc.                                                                      En ook Burennetwerk Gouda zorgt ervoor dat mensen eenvoudig hulp kunnen vinden als ze financieel niet in staat zijn om betaalde hulp in te schakelen. Dat varieert van het snoeien van de heg, tot boodschappen doen, tot koffie drinken met elkaar.                                        Ook in de geestelijke gezondheidszorg zijn vrijwilligers hard nodig! Naast professionele hulp van artsen en verpleegkundigen, is persoonlijke aandacht ook heel belangrijk voor deze patiënten in de GGZ.

Centraal in het vrijwilligerswerk staat steeds: het plezier hebben in samen dingen te doen! Dan kunnen mensen meer dan ze denken op het 1e gezicht.

Ik draag vrijwilligerswerk een warm hart toe (en dat zeg ik niet omdat ik jarenlang zelf vrijwilliger ben geweest). Maar ik vind als SP-er wel dat vrijwilligers nooit de betaalde krachten/professionals mogen vervangen! Professionele, deskundige hulp (in thuiszorg, verpleging, GGZ) blijft altijd nodig! Handen af van de professionals! Maar wel met een warm hart voor de vele vrijwilligers die dat beetje extra aandacht dat we allemaal in ons leven nodig hebben, kunnen geven omdat de professional er vaak niet meer aan toe komt.

Ik vond het een zeer geslaagde middag en hoop dat vele vrijwilligers zich melden bij een of meerdere organisaties! Zelf ga ik me aanmelden bij de Irishof voor de wandel 3 daagse.

 

U bent hier