h

De gemeente en Europa - zeg 22 mei a.s. NEE tegen DEZE EU!

25 april 2014

De gemeente en Europa - zeg 22 mei a.s. NEE tegen DEZE EU!

De gemeente krijgt er in 2015 meer taken bij: o.a. de jeugdzorg, bijstand en de sociale werkvoorziening. Die operatie gaat gepaard met forse bezuinigingen. Met als gevolg: de afbraak van de ouderenzorg en de sociale werkplaatsen/werkvoorzieningen.

 

VVD, D66 en PvdA geloven heilig in deze decentralisaties! Het argument is: de democratie komt dichter bij de mensen te liggen. Inmiddels weten we beter. Ik zou verwachten dat deze 3 partijen dan ook voor meer democratie in Nederland zijn en voor minder macht in Brussel. Niets is minder waar!

D66 en PvdA geloven erin dat het optuigen van de Verenigde Staten van Europa een goede zaak is. Dat één land, één president beslist over onze belastingen, volkshuisvesting en pensioenen. Dat vrijhandel in een federaal Europa prima is. Met de politiek van D66 en PvdA zijn niet de gewone burgers beter af, maar de banken, beurzen en grote bedrijven. Wat deze partijen willen is: minder overheid, meer markt en nog meer bezuinigen!! En dat is wat de SP NIET wil!

De SP is voor méér democratie en investeringen in de samenleving. Superstaat Europa NEE, Samenwerken in Europa JA!! Wij willen niet dat Brussel nog langer de baas speelt over onze samenleving. Wij kunnen zelf prima beslissen hoe onze arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, pensioenen, openbaar vervoer en begroting er uit moeten zien! De afgelopen jaren is er veel te veel macht aan Brussel overgedragen. Dat moet stoppen!

Het doel van Europese samenwerking is mooi: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Dat vindt de SP ook. Maar we willen dat doen door samen te werken waar dat nuttig is, maar afstand te nemen van de Europese Superstaat! We willen onze democratie en verzorgingsstaat niet offeren op het Brusselse offerblok. We moeten prioriteit geven aan de democratische en sociale belangen van de burgers in alle Europese lidstaten.

Op 22 mei mag u het zeggen: kiest u voor een machtige Europese superstaat waarbij de EU allerlei bevoegdheden krijgt OF kiest u - samen met mij en de SP - zeggenschap in de eigen gemeente en in eigen land?

 

 

U bent hier