h

Hier gaan we de komende 4 jaar voor in Gouda!!

16 mei 2014

Hier gaan we de komende 4 jaar voor in Gouda!!

Nu de fractie op stoom begint te komen, en we niet meer in de coalitieonderhandelingen zitten als SP zijnde, is het tijd om uitgebreider toe te lichten waar wij het nieuwe college op zullen gaan toetsen!

Onze 4 thema's voor de komende raadsperiode zijn:

1) brede sociale domein (zorg, leefbaarheid en welzijn)

2) de 3 decentralisaties (jeugdzorg, WMO/AWBZ en participatiewet)

3) armoedebestrijding

4) wonen (sociale volkshuisvesting)

Dat wil niet zeggen dat we de rest van de raadsbesluiten en -voorstellen niet zullen lezen en behandelen, maar op deze 4 speerpunten zullen we "de expert" zijn in de raad (willen we ons op profileren) en zullen we met een duidelijke visie naar voren treden. En het moge duidelijk zijn dat we bezuinigingsvoorstellen op deze 4 terreinen fel zullen bestrijden.

Zo zal de fractie een amendement indienen inzake de jaarrekening 2013 om een bestemmingsreserve te vormen voor de 3 decentralisaties. Dat we een buffer hebben, als de kosten oplopen en er extra geïnvesteerd moet worden in Gouda.

Ik las vandaag in het AD dat het aantal cliënten bij de Voedselbank weer stijgt. Dus ook terecht dat armoedebestrijding hoog in ons vaandel staat!

De gemeente moet in 2014 met een Woonvisie komen om haar regierol bij de sociale woningbouw invulling te geven. Wij komen met onze eigen visie.

Jullie gaan van ons horen de komende tijd! Mocht je vragen hebben aan de fractie, of een vergadering bij willen wonen, neem gerust contact met ons op! Alle gegevens staan op de site: www.gouda.sp.nl.

 

U bent hier