h

Steeds vaker mensen met financiële problemen onder bewindvoering en krap woonaanbod voor de krappe portemonnee

23 mei 2014

Steeds vaker mensen met financiële problemen onder bewindvoering en krap woonaanbod voor de krappe portemonnee

Zo maar 2 berichten uit het AD Groene Hart van vandaag. Berichten die mij als SP-er raken in het hart.

De provincie Zuid-Holland komt 50.000 betaalbare koop- en huurwoningen te kort (!!!) voor starters en éénverdieners! De gemeente moet beter naar de vraag kijken. Volgens de provincie zijn er vooral woningen nodig voor huishoudens met 1 inkomen. Ik ben het zeker met hem eens!! Er is een groeiend tekort aan koophuizen tot € 170.000 en huurwoningen tot 650 euro. Bovendien is er ook een tekort aan woningen die geschikt zijn om ouderen zelfstandig te laten wonen. En dat is toch juist wat dit kabinet en onze mogelijke nieuwe collegepartner PvdA Gouda zo graag wil??

De SP fractie in de raad van Gouda zal hier zeker vragen over stellen aan de wethouder!

Dan de kwestie rond de inwoners met schulden/financiële problemen. Het aantal mensen met financiële problemen dat onder beschermingsbewind staat, is explosief gestegen: 1600 in 2012 en 5700 in 2013!

Voor mensen die niet genoeg geld hebben om een bewindvoerder te betalen, is er een gemeentelijk potje bij de bijzondere bijstand. Voor de gemeenten rijzen de kosten nu de pan dus uit. Ook hier zal de SP in Gouda aandacht voor vragen! Want deze kostenstijging zal betekenen dat er minder geld beschikbaar is voor onder andere armoedebestrijding.

Aangezien de PvdA Gouda net als de SP tegen bezuinigen op het armoedebeleid is, zullen wij het te vormen college hierop kritisch volgen! Want stel dat er toch bezuinigd wordt op het armoedebeleid, dan zit de gemeente straks misschien met een financieel probleem!

Zo maar 2 zaken die me raken. Ook 2 zaken waarover de SP Gouda vragen stelt in de raad.

Mocht u willen praten over zaken in het sociaal domein, over de sociale woningbouw, of over andere zaken; neem a.u.b. contact op met de SP fractie Gouda! Wij hebben een luisterend oor, en gaan waar nodig tot actie over.

U bent hier