h

Geen verkoop huurwoningen Vestia!

16 juni 2014

Geen verkoop huurwoningen Vestia!

In het AD Groene Hart van 12 juni jl. stond een bericht wat mij zeer verheugt! De Stichting Vestia wil Goudse sociale huurcomplexen aan de Binnenkade, het Driewegplein en de Crabethstraat verkopen aan anderen dan een woningcorporatie, maar dat mag niet van de gemeente! Eindelijk een wijs besluit van de gemeente inzake de sociale huurwoningen!

Het stadsbestuur is bang dat door de verkoop van die sociale huurwoningen er te weinig huurwoningen over blijven in Gouda! Iets wat de SP al maanden roept. Gelukkig wordt er nu door de gemeente gehoor aan gegeven!

Uit recent onderzoek blijkt nl. dat de lagere inkomensgroepen - waar deze woningen voor bedoeld zijn - in Gouda tot 2030 zullen groeien! Juist alleenstaanden en ouderen hebben die sociale huurwoningen heel hard nodig de komende jaren.

Natuurlijk, Vestia heeft geld nodig en wil daarom veel huurwoningen afstoten. Gelukkig voor heel veel inwoners van Gouda gaat dat nu niet door.

De SP fractie blijft de sociale huurwoningmarkt nauwgezet volgen de komende periode! 17 en 18 juni wordt er over het Coalitieakkoord gesproken in de raad en worden de wethouders benoemd. Inhoudelijk zal de SP in elk geval zeer kritisch kijken naar de 3 decentralisaties, het brede sociale domein, armoedebestrijding en de sociale huurwoningmarkt.

Maar bijgaand bericht is in elk geval wat de SP betreft een stapje in de goede richting!

U bent hier