h

Rijken worden rijker, armen worden armer - Armoede in Nederland stijgt snel!!

1 juni 2014

Rijken worden rijker, armen worden armer - Armoede in Nederland stijgt snel!!

Bijna overal in Europa nemen armoede en ongelijkheid fors toe, ook in Nederland (zo laten de laatste cijfers van CBS en SCP zien)! In 2012 leefden in ons land ca. 1,3 miljoen mensen in armoede; een speciale categorie daarbinnen vormen de kinderen!

Maar liefst 384.000 kinderen groeien in Nederland op in armoede! Dat betekent dat zij onvoldoende goede voeding of kleding krijgen, niet op schoolreisje of vakantie kunnen en zich grote zorgen maken over hun toekomst. Ook betekent het dat 1 op de 9 kinderen in Nederland opgroeit in armoede!

Fors meer huishoudens - ook in Gouda! - hebben een grote kans op armoede. De mensen in de bijstand, de eenoudergezinnen, de alleenstaanden tot 65 jaar en de niet-Westerse huishoudens zijn hierbij speciale risicogroepen. Vaak ligt de oorzaak van de armoede in het feit dat de gezinnen schulden hebben.

De kinderen die in armoede leven geven zelf aan dat ze zich grote zorgen maken over de armoede thuis. Ze zijn bang het huis uitgezet te worden, geen eten of spullen meer te hebben of in nog grotere schulden terecht te komen. Dit kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. En tot sociale uitsluiting. Dat willen we toch niet??!!

Er is volgens de SP speciaal armoedebeleid voor kinderen nodig - ook in Gouda! Dit moet een integrale aanpak zijn, waarbij de verschillende afdelingen van de gemeente goed samenwerken. Ook moeten de voorzieningen vrij toegankelijk zijn en gemakkelijk aangevraagd kunnen worden. En kinderen moeten meer betrokken worden bij het opzetten van voorzieningen die voor hen bedoeld zijn.

Een ander idee is om een kindpakket samen te stellen, waarvan de onderdelen direct ten goede komen aan het kind. Het pakket moet bestaan uit noodzakelijke levensbehoeften en zaken om mee te kunnen doen in de samenleving.

De SP fractie in de raad zal hiervoor zeker aandacht vragen bij het nieuwe college (wat er nog steeds niet is overigens...)! Want mensen in armoede laten leven, dat laten we toch niet gebeuren?

U bent hier