h

Verbazing over Kinderfonds - Stichting Meedoen bestaat nog steeds!!

25 juni 2014

Verbazing over Kinderfonds - Stichting Meedoen bestaat nog steeds!!

Vandaag stond er een artikel over het nieuw in te stellen Kinderfonds (zie het coalitieakkoord Gouda). De SP juicht elke aanpak van kinderarmoede toe, maar keek wel raar op toen bleek dat dat fonds eigenlijk vreemd is, nu we al een stichting hebben in Gouda die jeugd die door armoede buiten de boot dreigt te vallen, al ondersteunt!!

Al in begin 2014 heb ik mijn verbazing uitgesproken over het feit dat de Stichting Meedoen geen subsidie meer krijgt van de gemeente, terwijl de stichting heel goed werk doet!

Dus waarom geld verspillen aan een nieuw op te zetten fonds, terwijl het werk al jaren gebeurt door de Stichting Meedoen? Ik zou zeggen: sla de handen ineen, en geef de stichting voldoende financiële armslag om de kinderen die op of onder de armoedegrens leven in Gouda, weer te kunnen verblijden met een schoolreisje, een laptop of fiets!

De oproep van de stichting aan wethouder Werger ondersteun ik dan ook van harte! Geef de stichting gewoon subsidie! Er wordt niet bezuinigd op het armoedebeleid stelt het college, dus ik stel voor dat de stichting subsidie krijgt voor al het goede werk wat zij doet in Gouda!

We willen minder regeldruk, dus ik zou geen fonds instellen, maar gewoon de startsubsidie omzetten in een reguliere subsidie aan Stichting Meedoen!

Hoe moeilijk kan het zijn om dit soort initiatieven een warm hart toe te dragen, en er ook daadwerkelijk de poen bij te voegen??

U bent hier