h

sociale wijkteams - duur en complex wondermiddel? Of zorg en hulp voor de burger dichtbij in de wijk?

22 juli 2014

sociale wijkteams - duur en complex wondermiddel? Of zorg en hulp voor de burger dichtbij in de wijk?

In Binnenlands Bestuur van 4 juli jl. staat een artikel over het uit de grond stampen van sociale wijkteams door gemeenten.

Sociale wijkteams zijn HET antwoord op de decentralisatie van de zorg, jeugdzorg en werk. Het idee is dat de regisseur samen met de burger aan de keukentafel bespreekt wat voor de burger nodig is. De regisseur zorgt dat die hulp geboden wordt. Tot zo ver het idee. Nu de kritiek!

Kunnen generalisten kennis hebben van alle problemen in een gezin met zware problematiek? Worden de wijkteams niet veel te zwaar of te complex? Tuigen we een bureaucratisch monster op?

De SP is voorstander van zorg dichtbij de burger. Maar in die sociale wijkteams wordt 1 belangrijke persoon vaak vergeten: DE BURGER!! Mensen vanuit allerlei disciplines worden bij elkaar gezet in een sociaal wijkteam en dat zorgt voor een enorm bureaucratisch overleg circus! De burger dreigt veel te weinig betrokken te worden, de professionals regelen alles. Omdat de regisseur kijkt wat nodig is maar de hulp niet allemaal zelf biedt, is het moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen met de burger.

Het lijkt er op dat het inrichten van een sociaal wijkteam eerder een doel dan een middel is. Bovendien kost het oprichten van een sociaal wijkteam veel geld op korte termijn. Daarnaast zijn sommige sociale wijkteams te zwaar opgetuigd (wat heb je aan een jeugdzorgmedewerker in een wijk met alleen maar ouderen?).

Nu de gemeente de gewone wijkteams in Gouda vanaf 2015 niet meer financiert, lijkt het erop dat in de wijken in Gouda waar de 3 sociale wijkteams moeten komen (in Noord draait een pilot), de burger qua platform niet meer gehoord gaat worden. Geen idee hoe de wethouder Niezen (GL) dit aan gaat pakken, maar volgens mij wordt het kind met het badwater weggegooid. Belangrijke partner in de 3 pilotwijken voor de sociale wijkteams - nl. de huidige 13 wijkteams! - , die innovatief burgerschap vorm moet geven, bestaat straks wellicht niet meer. En in 2015 moet e.e.a. al draaien!

Ik vraag me af hoe dit gaat lopen in Gouda! Zorg en hulp dichtbij de burger is heel goed, maar HOE je het gaat doen, daar komt het op aan!

De SP hoopt nog steeds - ik heb het in de raad al meerdere malen aangekaart - dat er in 2015 geen burgers tussen wal en schip vallen, maar mijn zorgen worden nog niet weggenomen door dit college! De komende maanden zal de SP blijven wijzen op een zorgvuldig proces voor de invoering van de WMO, jeugdwet en Participatiewet in Gouda! Daar mag u mij op aanspreken!

 

U bent hier