h

Tekorten in de Participatiewet: waarschuwing SP wordt waarheid, ook in Gouda!

3 april 2017

Tekorten in de Participatiewet: waarschuwing SP wordt waarheid, ook in Gouda!

Al in 2014 waarschuwde de SP (ook in Gouda) voor allerlei kwalijke zaken en tekorten in de Participatiewet (PW), die sinds 1 januari 2015 geldt. Door de Participatiewet  is het sinds 2015 niet meer mogelijk voor nieuwe mensen om in te stromen in de sociale werkvoorziening.

Dit is onwenselijk vindt en vond de SP, de sociale werkvoorziening zorgt nl. dat er werk is voor arbeidsbeperkten en de Participatiewet niet.
Bovendien eisen de forse bezuinigingen - € 1,8 miljard! -  bij invoering van de Participatiewet inmiddels hun tol. Door de bezuiniging op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is het niet verantwoord de oude doelgroep van de WSW bij Promen financieel verantwoord te blijven begeleiden. Iets waar de SP steeds voor gewaarschuwd heeft. De in 2012 gemaakte prognoses  over de uitstroom van WSW-werknemers sluiten niet aan bij de werkelijkheid anno 2017. De uitstroom verloopt minder snel. Bovendien kunnen door de gaten in de begroting door o.a. de decentralisatie van de Participatiewet nieuwe doelgroepen in de PW niet effectief “opgepakt” worden.

Nu is er – ook door wethouder Tetteroo namens Gouda ondertekend – een manifest opgesteld getiteld “investeren in werk voor kwetsbare groepen”. Tetteroo stelt dat het in Gouda onmogelijk is om goede begeleiding te blijven bieden richting betaald werk. Ik kreeg een soort déja vu toen ik dit las. Zoals gezegd zag de SP dat al in 2014 mis gaan. We waren een roepende in de woestijn en werden als pessimisten (en soms zelfs als zeurpieten) afgeschilderd. Maar we kregen dus toch gelijk! Ook wil de wethouder er geld bij hebben in het voorjaar. Ik ben benieuwd of hem dat lukt. Wel zuur om te bedenken dat zijn PvdA-ministers deze transformatie en bezuinigingen in gang hebben gezet. Had men maar eerder naar de SP geluisterd, dan was bepaald beleid niet op deze wijze ingevoerd.

Promen zet in op innovatie en transformatie en maakt daartoe een nieuw Ondernemingsplan. Ook voor Promen geldt: het bedienen van de oude en nieuwe doelgroepen gaat niet samen met een verdere bezuiniging op de sociale werkvoorziening (WSW). Iets wat de SP onderschrijft en steeds gezegd heeft.

In het manifest wordt ook gepleit voor meer financiële middelen voor Beschut Werk om de ambitie van 10.000 beschutte werkplekken in Nederland te kunnen realiseren in 2022. En voor een extra financiële prikkel voor begeleiding van ex-Wajongers. Allemaal zaken die de SP steunt. En die niet nodig waren geweest als de Participatiewet niet op deze wijze was ingevoerd. Bezint eer ge begint……

Ik hoop dat dit geen verkiezingspraatje van de wethouder is met het licht op 21 maart 2018. Want daar is de gehele doelgroep in de Participatiewet niet bij gebaat. De SP zal dit traject voor extra budget in Gouda kritisch (blijven) volgen en er zeker bij de ijkmomenten in 2017 op terugkomen indien daartoe aanleiding bestaat.

Gepubliceerd april 2017 - weekblad De Gouda.

U bent hier