h

EEN SOCIAAL ALTERNATIEF IS HAALBAAR EN NODIG

18 december 2017

EEN SOCIAAL ALTERNATIEF IS HAALBAAR EN NODIG

De SP is opgericht om te zorgen voor sociale vooruitgang. Binnen en buiten het parlement of gemeenteraad. In de oppositie en steeds vaker in de coalitie. Inmiddels regeert de SP in de helft van de provincies en in tientallen gemeenten, waaronder Amsterdam. Regeren is geen doel, wel een middel. Als we de kans krijgen om voor echte sociale vooruitgang te zorgen, dan zullen we hem grijpen. Wat mij betreft is 21 maart 2018 daarin een volgende stap voor SP Gouda, als de kiezer het ons gunt.

Met die blik kijk ik naar 21 maart a.s. De SP wil een menswaardig, gelijkwaardig en solidair Gouda. We spannen ons in voor een betrokken, open en vrije samenleving waarin solidariteit voorop staat. Vooruitgang begint bij het bestrijden van achterstand. Ik schreef het al in mijn kerstwens aan de Gouwenaars. We kiezen voor schone energie en een gezond milieu voor mens en dier. We willen toegankelijk onderwijs voor iedereen. Een school is immers geen toetsfabriek. We werken aan kleinere klassen en gemengde scholen, ook op lokaal niveau.

We blijven knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen. Woningcorporaties zijn eigendom van de huurders. Ze zijn georganiseerd op buurtniveau, en werken samen ten behoeve van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Ook in de toekomst willen we dat Mozaïek Wonen en Woonpartners vooral inzetten op hun kerntaak als corporatie: bouwen, verhuren en beheren van huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Ze zijn al goed op weg in Gouda, maar er zijn nog steeds te weinig betaalbare (sociale) huurwoningen in Gouda. Vooral jongerenhuisvesting verdient de aandacht de komende tijd. Ook willen we dat woningcorporaties kunnen investeren, o.a. in duurzame huurwoningen. Daarom moet de verhuurdersheffing afgeschaft worden! Daar maken we een investeringspotje van bij de corporaties.

We willen goede zorg, hulp en kansen voor wie dat nodig heeft. We laten niemand achter. Goede zorg is persoonlijk, kleinschalig en voor iedereen beschikbaar. De zorg is geen markt. En zal het ook nooit worden wat mij betreft.

We willen groei en welvaart eerlijk verdelen. We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden. We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris. Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.

In Gouda zullen we blijven strijden voor een beter buitenbad (met o.a. ruimere openingstijden in de zomer en meer recreatieve mogelijkheden) van het Groenhovenbad, voor het aanpakken van de top 8 aan onveilige verkeerspunten, voor een betere schuldhulpverlening, voor meer duurzaamheid en circulair inkopen, voor een Groene Hart met perspectief, voor het aanpakken van de dalende bodem, voor het voortbestaan van het Verzetsmuseum in welke vorm dan ook (wel of niet in de Chocoladefabriek) en tegen een containeroverslagpunt op het Sluiseiland. De SP is druk bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor maart 2018. Bovenstaande punten zult u daarin zeker terug vinden. Op 31 oktober a.s. besluiten onze leden over de lijst van kandidaten en het programma. We kijken uit naar maart 2018!

Gepubliceerd in december 2017 - weekblad De Gouda.

U bent hier