h

Nog 1,5 jaar te gaan

19 september 2016

Nog 1,5 jaar te gaan

Nu er binnenkort een nieuw college geïnstalleerd wordt, presenteert de SP hierbij enkele plannen en wensen aan het college. Doe er uw voordeel mee!

Ten eerste een ruimhartige en forse investering in het nieuwe Armoedebeleid. De SP wil een Aanvalsplan Armoede a la Amsterdam, maar dan op Goudse schaal. Met daarin specifiek aandacht voor de werkende armen, kinderarmoede en schuldhulpverlening.

Ten tweede meer prestatieafspraken over sociale huurwoningen, met name in Westergouwe. Het kan toch niet zo zijn dat in deze nieuwe wijk maar plek is voor 10 % sociale woningbouw ? Dat percentage moet naar 30 %.

Ten derde geen containeroverslag op het Sluiseiland in Korte Akkeren. De SP steunt de bewoners van Korte Akkeren in haar protest en gaat niet akkoord met het overrulen van een democratisch genomen raadsbesluit uit 2011 door bepaalde Goudse ondernemers. We zien het rapport van de provincie met belangstelling tegemoet.

Ten vierde moet het college meer werk maken van de 250 te realiseren garantiebanen in 2016 en de 4 beschutte werkplekken. Het loopt voor geen meter in Gouda en voor je het weet worden we per 2017 onder curatele van het ministerie van SZW geplaatst. In dit verband verwacht ik ook een helder voorstel over de toekomst van Promen en de invulling van beschut werk in Gouda op de langere termijn.

Ten vijfde moet de eigen bijdrage in de WMO worden afgeschaft. Een mooie taak voor de nieuwe CU wethouder lijkt mij. Er ligt genoeg geld op de plank voor de WMO in Gouda, en wat de SP betreft wordt dat WMO-geld aan WMO-zaken besteed en niet aan iets anders.

Als zesde punt noemen we hierbij de wijziging van het protocol Hulp bij Huishouden uit 2013. De SP heeft al eerder geconstateerd dat het protocol niet deugt en we zijn daarin in het gelijk gesteld. Ik verwacht van de nieuwe wethouder een zeer voortvarende wijziging van dat protocol, opdat iedereen die daar recht op heeft weer de juiste uren HbH krijgt.

Als laatste wil de SP dat de aangenomen motie uit 2015 over de stalling van de vaar- en voertuigen van de Goudse Reddingsbrigade nu eindelijk eens wordt uitgevoerd en dat de stalling meerjarig wordt geregeld en dat de Petanque Vereniging Gouda op korte termijn duidelijkheid krijgt van het college over het pand dat Cyclus huurt, en wat grenst aan hun clubgebouw.

Ik zie vol interesse uit naar wat hierover in het nieuwe coalitieakkoord staat.

Gepubliceerd op 28-9-2016 - weekblad De Gouda.

U bent hier