h

VERHUURDERHEFFING AFSCHAFFEN

10 januari 2017

VERHUURDERHEFFING AFSCHAFFEN

‘20 december jl.  is de eerste stap gezet naar het afschaffen van de verhuurderheffing,’ stelt SP-Kamerlid Farshad Bashir. Dankzij zijn aangenomen wetswijziging hoeven verhuurders van hofjeswoningen en kleine stichtingen geen verhuurderheffing meer te betalen. Bashir: ‘De vrijstelling zal gelden voor 650 verhuurders, maar we zullen niet stoppen met ons verzet tegen de verhuurderheffing,  totdat alle verhuurders verlost zijn van deze oneerlijke belasting waar huurders en woningzoekenden de prijs voor betalen.’

De kabinetten Rutte-Wilders en Rutte-Asscher hebben een verhuurderheffing ingesteld, een extra belasting op sociale huurwoningen die oploopt tot 2 miljard euro. De SP heeft altijd fel tegen deze oneerlijke belasting gestreden. Deze belasting wordt nu geheven bij verhuurders die meer dan 10 woningen verhuren. Een voorstel van Bashir om deze heffingsvrije grens op te rekken naar 50 huurwoningen is nu aangenomen. ‘Een goed begin op weg naar het totaal afschaffen van deze heffing. Hofjesstichtingen moeten vaak extra kosten maken voor onderhoud van hun oude pandjes. Daarnaast vervullen zij een maatschappelijke functie door woonruimte voor een betaalbare prijs aan te bieden,’ stelt Bashir. ‘Ook hele kleine woningcorporaties hebben erg veel last van de verhuurderheffing.’

In haar verkiezingsprogramma stelt de SP voor om de verhuurderheffing helemaal af te schaffen. Daardoor kan er twee miljard euro geïnvesteerd worden in huurverlaging en in de bouw en renovatie van sociale huurverhoging. Bashir: 'De afgelopen jaren is de huur met bijna dertig procent gestegen. Iedereen verdient een betaalbaar dak boven zijn hoofd. Wij stoppen de huurexplosie en kiezen voor een huurverlaging van 400 euro voor elke huurder.'

Dit is slechts een van de punten van ons SP verkiezingsprogramma voor 15 maart 2017. Nu zult u denken “wat moet ik met dit landelijke verhaal, het gaat toch om Gouda?” Ja, inderdaad, onze landelijke voorstellen zullen ook iets (gaan) betekenen in Gouda. We gaan klein beginnen zoals Farshad stelt, maar uiteindelijk willen we ook Woonpartners en Mozaïek Wonen “verlossen” van deze vermaledijde verhuurderheffing!

SP Gouda heeft Wonen al  langer als een van haar speerpunten benoemd in Gouda (de andere speerpunten zijn Werk en Inkomen, Zorg en Armoedebeleid). Wij willen een betaalbaar huis voor iedereen. Het college is leuk op weg met de huurwoningen – met name voor jongeren – aan de Agnietenstraat bijvoorbeeld, maar SP Gouda wil veel meer dan dat. We willen meer betaalbare sociale huurwoningen in de hele stad. 

Op 15 maart a.s. kunt u een keuze maken voor een menswaardiger en socialer Nederland;  als opmaat voor een 100% sociaal Gouda in maart 2018 wat mij betreft.

Gepubliceerd januari 2017 - weekblad De Gouda.

U bent hier