h

Robert Brand

06-13 68 31 80

Robert is 35 jaar en werkzaam in de Internationale Betrekkingen. Hiervoor was hij Hoofd Fractiebureau van de SP-fractie in Amsterdam en werkzaam in de commerciële sector.

“Na 40 jaar liberale politiek zien we een samenleving in crisis. Een klein groepje wordt steeds rijker en machtiger terwijl voor de rest de woningnood toeneemt, de energierekening explodeert en steeds meer mensen in armoede moeten leven. En als zij een beroep doen op de overheid, krijgen ze 0 op het rekest. Dat zien we in Groningen, voor ouderen, jongeren en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Maar ook in Gouda geven gemeente en woningcorporaties te vaak niet thuis. Dit maakt mensen boos.”

“Terwijl het ook anders kan. Dat heb ik van dichtbij mogen zien in Amsterdam, waar de SP sinds 2014 meebestuurt. Meer betaalbare woningen, meer ondersteuning voor minima en oudere. Eerlijkere politiek. Dat is ook mogelijk in Gouda. Ik wil met de SP een stem zijn voor zij die genoeg hebben van onrecht en samen strijden voor een socialere samenleving.”

Robert is getrouwd, heeft 2 zoontjes en woont in Plaswijck.

U bent hier