h

Gebruik cultuur in het sociale domein?!

5 februari 2014

Gebruik cultuur in het sociale domein?!

In Binnenlands Bestuur staat dat de helft van de gemeenten extra bezuinigingen op cultuur voorziet. Met name op bibliotheken en centra voor kunsten wordt bezuinigd. Dat je kunst in kunt zetten als middel om te investeren in het sociale domein in plaats van te bezuinigen op cultuur, werpt mogelijk een ander licht op de bezuinigingen en innovatie in de culturele sector.

In de periode 2011 - 2013 sneden de gemeenten gemiddeld al 9% in hun cultuurbegroting. De verwachting is dat dat percentage in de komende college-akkoorden (na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart) zal oplopen tot 13%.

Naar verwachting zullen de gemeenten in totaal € 250 miljoen (!) op cultuur bezuinigen! Dat is vergelijkbaar met het bedrag dat het Rijk aan cultuursubsidies heeft geschrapt.

Cultuur is op zich een klein budget - ook in Gouda - maar niet wettelijk verplicht of juridisch gebonden en daarom zal daar snel op bezuinigd worden. Net als bij Sport. Waar de klappen vooral vallen binnen de cultuursector? De bibliotheken en de centra voor kunsten! Zo ook in Gouda. Alle wijkbibliotheken zijn gesloten, er komt één centrale bibliotheek in De Chocoladefabriek.

SP Gouda vindt dat de wijkbibliotheken terug moeten keren in de Goudse wijken, met professionele medewerkers! Dat is met name van belang voor ouderen en kinderen. Ook vinden we dat er niet meer bezuinigd moet worden op cultuur; genoeg is genoeg.

Misschien is het een verkenning waard om te kijken of er nieuwe kansen liggen voor de cultuursector in Gouda, om door middel van lokale samenwerking met scholen en bejaardenhuizen, te investeren in culturele projecten. In mijn ogen zou dat zeker de moeite waard zijn! In Rotterdam bijvoorbeeld is een project gestart, waarbij toppers uit het lokale bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen met de culturele wereld en daardoor is een betere "promotie" van de stad tot stand gekomen en is er meer reuring in de stad.

Zo'n innovatie in de culturele sector zie ik wel zitten. Als lokale bedrijven samen met de buurten/wijken en organisaties in Gouda op cultureel gebied de handen ineen slaan, kan er misschien weer geinvesteerd worden in de wijkbibliotheken en andere culturele wijkvoorzieningen (bijvoorbeeld jongerencentra), in plaats van dat de gemeente verder bezuinigt op cultuur. En dat is precies wat SP Gouda wil!

Wilt u ook dat er niet meer op cultuur bezuinigd wordt? En dat mogelijkheden verkend worden om de wijkbibliotheken en andere culturele wijkvoorzieningen weer terug in de wijk te brengen? Steun dan SP Gouda! Wij zullen er alles aan doen om ook na 19 maart a.s. in Gouda de cultuursector niet langer het kind van de rekening genaamd "bezuinigingen" te laten zijn in Gouda!

 

U bent hier