h

Toegankelijkheid zorg holt hard achteruit!

2 februari 2014

Toegankelijkheid zorg holt hard achteruit!

Recent is onderzoek uitgevoerd door de SP onder huisartsen en fysiotherapeuten over de toegankelijkheid van de zorg. Deze holt hard achteruit!

Het huidig kabinetsbeleid is erop gericht mensen langer thuis te laten wonen en mantelzorgers met meer taken te belasten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ca. 75% van de huisartsen aangeeft dat zij merken dat oudere mensen beperkter toegang hebben tot een zorginstelling, omdat zij langer thuis moeten blijven wonen! Deze mensen krijgen thuis onvoldoende zorg door een tekort aan professionele of informele zorg! Veel huisartsen vrezen voor verwaarlozing, ondervoeding, eenzaamheid en een toename van medische problemen bij ouderen. Niet onterecht lijkt mij! Ouderen mag je toch niet aan hun lot over laten?! 

Ook is de ondersteuning van mantelzorgers slecht geregeld. En teveel mantelzorgers zijn nu al overbelast! De mantelzorgers wonen soms te ver weg en/of hebben een drukke baan. Professionele zorg kan niet zomaar worden overgenomen door een mantelzorger!

Fysiotherapeuten geven aan dat de marktwerking in de zorg erg slecht is! Bijna alle ondervraagde fysiotherapeuten geven aan dat de patiënten niet voldoende of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn. Ook het eigen risico en de inperking van chronische indicaties is een probleem. Zo is uit het pakket gooien van de chronische indicatie "reuma" voor een aantal patiënten zeer dramatisch geweest. En dat terwijl reuma een veel voorkomende chronische ziekte is! En de mensen hebben die fysiotherapie vaak zo hard nodig. Hoe schrijnend is het dat je de noodzakelijke therapie niet kunt betalen, in een welvarend land als Nederland?

Mijn moeder en zus hebben reuma, dus ik weet waar ik over praat. Gelukkig kunnen zij de aanvullende verzekering wel betalen, maar hoe zit het met die duizenden mensen die dat niet kunnen?

Hoe kan de toegankelijkheid verbeterd worden? Bijvoorbeeld door fysiotherapie in het basispakket beter te vergoeden. Reuma en hartaandoeningen moeten weer terug op de lijst met chronische aandoeningen.

De zorg moet weer betaalbaar worden voor iedereen!

Stem daarom SP 19 maart! Wij zijn tegen marktwerking in de zorg, en willen betaalbare zorg voor iedereen.

U bent hier