h

Ouderenzorg in gevaar! Veel ouderen komen nooit meer buiten!

25 juni 2014

Ouderenzorg in gevaar! Veel ouderen komen nooit meer buiten!

De zorg in veel verpleeg- en verzorgingshuizen schiet ernstig tekort! Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  Zo is er vaak niet 7 dagen per week, 24 uur per dag voldoende deskundig personeel aanwezig om cliënten de zorg te bieden, die ze nodig hebben!

Ook houden veel instellingen dossiers van hun bewoners niet goed bij en worden medicijnen soms te warm bewaard. Gebrek aan geld is niet per se het probleem. Er zijn huizen met eenzelfde budget als huizen die slecht presteren, die wel goed presteren.

Ook klagen de zorgmedewerkers in de verzorgings- en verpleeghuizen over een veel te hoge werkdruk! Veel ouderen komen nauwelijks meer naar buiten! Er zijn door de Abvakabo FNV 1801 klachten geregistereerd door werknemers in de ouderenzorg. Een greep uit de klachten:

- geen aandacht, eenzaamheid (met stip op 1!)

- niet op tijd naar bed of toilet

- medicatiefouten

- niet op tijd onder de douche

- ondervoeding, uitdroging

- te voorkomen valincidenten

Personeel wil best wandelen met de ouderen, maar het ontbreekt ze aan tijd! Die situatie wordt straks nog erger als al die ontslagen vallen in de zorginstellingen!! Dan is er helemaal geen tijd meer voor de ouderen. Er wordt geprobeerd via vrijwilligers enige aandacht te schenken aan de eenzame en verwaarloosde ouderen, maar ook familie/vrienden/vrijwilligers hebben het vaak te druk en zijn al overbelast!

En wat te denken van Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) die zegt "kwetsbare ouderen moeten kunnen rekenen op liefdevolle zorg". Ja, je mag erop rekenen, MAAR JE KRIJGT HET NIET! Hoe ver kan Nederland afzakken op de sociale ladder, als we zo met onze ouderen omgaan?

Ik zie het somber in. Bewoners blijven aandacht tekort komen, vallen in slaap, kwijnen weg.

De SP houdt de situatie in de Goudse verzorgings- en verpleeghuizen scherp in de gaten en zal de nodige actie blijven voeren, o.a. tegen sluiting van verzorgingshuizen!

We hebben onderzoek gedaan naar de echtparen die gebruik maken van voorzieningen in Julianastaete en de verhalen die de SP heeft gehoord zijn heel triest en zeer schrijnend!! Dat kunnen we niet voor lief nemen! Nu niet en in de toekomst ook niet!!

U bent hier