h

Hoe krijgen we het beter voor iedereen?

16 maart 2018

Hoe krijgen we het beter voor iedereen?

In het interview op Gouda FM 14 maart jl. wat ik had met Jan de Laat, lijsttrekker van Gouda Positief, verschilden we op 1 punt zeer wezenlijk: echte banen tegen een fatsoenlijk loon.  De SP wil dat er weer Echte Banen komen waarmee je een toekomst kunt opbouwen, een zeker bestaan kunt leiden en waarbij de kwaliteit van het werk voorop staat. Ik wil weer een menswaardige samenleving die mensen Gelijke Kansen biedt en waar mensen met respect behandeld worden.

De SP wil vaste contracten binnen onze gemeente. Ik constateer dat in de afgelopen jaren het flexwerk in Gouda is toegenomen. Vaak gaat het om structureel werk, in plaats van tijdelijke inzet van piek of ziek zijn. De meeste flexwerkers krijgen niet dezelfde beloning en ontwikkelingsmogelijkheden als de vaste medewerkers. Dat is toch raar? Daarom wil de SP terug naar vaste contracten, om iedereen bestaanszekerheid en een eerlijk loon te bieden. Dus maak flexcontracten duurder dan vaste contracten. Het vaste contract wordt de norm in Gouda.

Steeds vaker worden uitkeringsgerechtigden gedwongen om zonder loon te werken in een baan die voorheen gewoon betaald werd. Werken zonder loon leidt meestal tot verdringing van Echte Banen. En tot oneerlijke concurrentie tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden. Werken zonder loon geeft GEEN uitzicht op een Echte Baan, want waarom zouden werkgevers betalen als deze mensen gratis door de gemeente worden aangeleverd? Geef uitkeringsgerechtigden die productieve arbeid verrichten een Echte Baan die gewoon betaald wordt volgens de geldende cao dan wel het wettelijk minimumloon. Schaf ook de verplichte tegenprestatie af, want die leidt nergens toe. Uitkeringsgerechtigden leveren nl. al een tegenprestatie, ze zoeken naar werk!

Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers. Het zijn geen criminelen en het is vaak niet hun schuld dat zij geen werk kunnen vinden. Behandel deze mensen met respect en maak ze weerbaarder en wijs ze niet alleen op de vele plichten, maar ook op hun rechten.

Gouda wordt Jeugdloonvrij! Vanaf 18 jaar ben je volwassen en moet je net als iedereen je zorgverzekering, boodschappen en huur betalen, maar nu nog wel met een veel lager inkomen. Zolang jongeren vanwege het minimum jeugdloon veel goedkoper zijn dan oudere werknemers, zullen er bedrijven zijn die zich schuldig maken aan leeftijdsdiscriminatie. Daarom moet het jeugdloon versneld en volledig worden afgeschaft. Dat zullen we landelijk moeten regelen, maar we kunnen lokaal wel een statement maken door te zeggen: bedrijven die het jeugdloon hanteren krijgen geen vergunning in Gouda. Alle bedrijven en instellingen in Gouda betalen tenminste het minimumloon.

Kortom, werk moet lonen! Werkende mensen hebben recht op een fatsoenlijk inkomen, dat duidelijk meer is dan een bijstandsuitkering.

Dat Jan de Laat woensdag koos voor de kant van de bedrijven en werkgevers verbaasde mij niet. De SP kiest voor echte banen tegen een fatsoenlijk en eerlijk loon.

Lenny Roelofs - lijsttrekker SP Gouda

U bent hier