h

Laat het Groene Hart niet barsten!

4 september 2017

Laat het Groene Hart niet barsten!

Bijna iedereen gebruikt gas om te koken of voor verwarming. We zijn sinds de jaren 60 niet anders gewend. Dat gas moet natuurlijk ook ergens vandaan komen. Het meeste komt uit Groningen, maar vergis je niet: er zit ook gas in de grond van Zuid-Holland en Utrecht!

Nu het gas in Groningen opraakt, willen bedrijven zoals het Canadese Vermilion bij de plaatsen Woerden, Gouda (via Bodegraven) en NAM bij Midden-Delfland gas winnen onder woonwijken en natuurgebieden. Gaswinning veroorzaakt al decennia lang aardbevingen en leidt tot milieuvervuiling. Dat moeten we niet toestaan! De SP in het Groene Hart verzet zich tegen olie- en gaswinning in ons mooie gebied. De provincies Zuid-Holland en Utrecht, de waterschappen Stichtse Rijnlanden en Delfland, de SP afdelingen Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn trekken gezamenlijk op in dit verzet. In het AD van 29 september jl. stond immers dat protest tegen gaswinning zin heeft. Dus we gaan door!

Vermilion uit Canada heeft plannen bij Woerden (Papekop) en Haastrecht. Op 3 oktober jl. berichtte Vermilion dat tot 2019 er geen gasboringen op de agenda staan in het Groene Hart. Maar ze hebben  niet gezegd dat de plannen van de baan zijn. En dat is nou precies wat de SP wel wil! Samen met de Actiegroep “Laat het Groene Hart niet barsten” blijven we strijden voor een Groene Hart zonder gas- en oliewinning. Hetgeen Vermilion stelt is bedoeld om ons in slaap te sussen, maar in deze vertragingstactiek trapt de SP niet. Het gaat er met name om dat de minister van EZ de boringen verbiedt. Wat is nodig om van het gas af te komen? Een afbouwplan voor gaswinning, een overgang op schone en betaalbare energie voor iedereen en nu geen nieuwe gasvelden in gebruik nemen. Dus handen af van het Groene Hart! Dit past ook bij de Groene Hart Monitor 2016 en de Perspectiefnota het Groene Hart in 2040, die dankzij de SP Gouda betrokken worden bij de Toekomstvisie voor de stad Gouda, die opgesteld gaat worden.

Om ons protest brede aandacht te geven komt er een SP bus tour door het Groene Hart op 28 oktober a.s. Op die Super Zaterdag wordt rond het middaguur Gouda aan gedaan, waarschijnlijk de wijk Goverwelle. Dat is een logische keuze gezien de plannen van Vermilion bij Haastrecht. We gaan de wijk in en vragen mensen de petitie te tekenen op www.laathetgroenehartnietbarsten.nl. Wij laten het Groene Hart niet barsten, u toch ook niet?

Gepubliceerd september 2017 - weekblad De Gouda.

U bent hier