h

Van de straat naar de raad; met of zonder zetel

16 maart 2022

Van de straat naar de raad; met of zonder zetel

Door omstandigheden is afgelopen december door onze Algemene Ledenvergadering besloten om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een pijnlijk besluit, waardoor de SP na jaren verdwijnt uit de Goudse raadszaal.

In januari is er een nieuw afdelingsbestuur aangetreden die met een schone lei van start is gegaan.

We geven als nieuw bestuur geen stemadvies voor deze verkiezingen. In de eerste plaats omdat wij geen partij in Gouda zien die ons in standpunten benadert. Ten tweede omdat we dit vooral een individuele keuze vinden van eenieder.

Zelf ga ik blanco stemmen. Ronduit ellendig, maar ik zie voor mijzelf persoonlijk geen fatsoenlijk alternatief.

Dat we uit de Goudse raad verdwijnen betekent niet dat de SP stil blijft zitten. Integendeel! Democratie is meer dan eens per 4 jaar je stem uitbrengen. Politiek reikt verder dan de raadszaal. Macht zit niet in pluche, maar in mensen die samen de schouders ergens onder zetten.

Tegen huurverhoging, voor een goed geïsoleerd huis. Tegen gemeentelijke prestigeprojecten, voor investeringen die mensen in Gouda en Krimpenerwaard ten goede komen. De SP staat zij aan zij met degene die hun woonomgeving socialer, beter en mooier willen maken.

Zo zijn we bezig met een groot woononderzoek, welke hier in te vullen is. Ook strijden wij met bewoners van het Gloriantplantsoen en de Van den Boschstraat tegen de woningcorporatie, voor het wegwerken van achterstallig woningonderhoud.

Op deze, en nog vele andere manieren zullen wij ook de komende jaren het geluid van de straat naar de raad te brengen, zij het dan iets anders dan dat je van ons gewend bent.

Samen strijden we voor een socialer Gouda en Krimpenerwaard. Ik  hoop dat we op uw steun en inzet mogen rekenen.

Met strijdbare groet,

Robert Brand
Afdelingsvoorzitter SP Gouda en Krimpenerwaard

U bent hier