h

Reactie: Coalitieakkoord mist antwoorden op de grote vraagstukken

17 juni 2022

Reactie: Coalitieakkoord mist antwoorden op de grote vraagstukken

Foto: SP

Vorige week kwam er witte rook uit het Huis van de Stad: GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en CDA zijn tot een coalitieakkoord gekomen voor de komende vier jaar. Een periode met ongekend grote uitdagingen, waarop echte antwoorden (nog) ontbreken.

Onze samenleving zit in een diepe crisis. Een fatsoenlijke en betaalbare woning is onvindbaar, de energierekening explodeert, de zorg wordt uitgehold en inkomens en koopkracht hollen achteruit. Bestaanszekerheid van mensen is stapsgewijs uitgehold waardoor bij veel mensen het water aan de lippen staat.

Gelijk met deze ontwikkeling daalde ook het vertrouwen in de politiek, die eensgezind zwichtte voor de neoliberale ideologie van mislukte privatiseringen, groeiende ongelijkheid, meer markt en minder zeggenschap. Het maakte mensen, machteloos, boos en cynisch, wat heeft geleid in een extreem lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De helft van de Gouwenaars bleef thuis.“Wat maakt stemmen nou uit? Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt….”

Een blik op het coalitieakkoord leert dat, ondanks de goede voornemens, er (nog) geen antwoorden zijn op de grote problemen: het gebrek aan zekerheid en zeggenschap.

Het gebrek aan zekerheid is het grootst op het gebied van wonen en inkomen: Mensen moeten naar schatting rond de 8 à 9 jaar wachten op een corporatiewoning, maar de procentuele norm voor het aantal sociale huurwoningen wordt niet verhoogd. De doelgroep voor inkomensondersteuning wordt weliswaar uitgebreid, maar aanzienlijke uitbreiding van het aantal regelingen is niet aan de orde.

Tot slot ontbreken er concrete plannen om de vele corporatiewoningen met geen of een laag energielabel te toekomstbestendig te isoleren. Het is dan ook de vraag of de plannen genoeg zijn om de stijgende kosten voor levensonderhoud voor iedereen afdoende te compenseren.

Dan zeggenschap. Het coalitieakkoord begint met een hoofdstuk over betere samenwerking: tussen raad en college, tussen de fracties, maar ook binnen de raad tussen individuele raadsleden. Iets dat zeker nodig is.

Echter, plannen over hoe bewoners beter worden betrokken bij het politieke proces ontbreken. Dit onderwerp wordt ‘aangeboden’ aan de gemeenteraad voor verdere uitwerking. Of burgers bij deze uitwerking betrokken worden staat niet vermeld.

Kortom: Het is onduidelijk welke zeggenschap Gouwenaars straks hebben over de besluiten die over hun stad, hun leefomgeving worden genomen. Saillant omdat bij de komst van het door de coalitie gewenste asielzoekerscentrum draagvlak cruciaal en onmisbaar zal zijn.

Het nieuwe coalitieakkoord kent een paar goede maatregelen. Helaas blijft het te vaak bij goede voornemens en beste bedoelingen. De wens voor een akkoord op hoofdlijnen is sympathiek, maar daardoor ligt er nu een stuk wat geen antwoorden geeft op de grote vraagstukken.

Het baart de SP zorgen, en sterkt ons in onze overtuiging dat we meer dan ooit nodig zijn: Om de buurten in te gaan, de problemen en zorgen van Gouwenaars in kaart te brengen en samen met bewoners oplossingen van de straat naar de raad te brengen.

Robert Brand
Voorzitter SP Gouda

U bent hier