h

Gouds Isolatieprogramma laat sociale huurders in de kou staan

29 december 2022

Gouds Isolatieprogramma laat sociale huurders in de kou staan

Dalende temperaturen zijn normaliter reden voor winterpret, maar dit jaar reden tot stress en onzekerheid. De huidige energiecrisis stelt mensen voor de keus: betaal je blauw of beland in de kou.

Het werd snel duidelijk dat deze winter een herhaling van de vorige zou worden. Minima vertelden de SP dat de energietoeslag van afgelopen winter net aan toereikend was. Met de oorlog in Oekraïne en de stijgende tarieven zagen wij dat voor deze winter meer nodig was.

De maatregelen van het Rijk om mensen de helpen zijn halfbakken en vooral ter bescherming van de private energiemarkt. En ook in het Goudse coalitieakkoord stond de naderende energiecrisis met geen letter beschreven. Het duurde tot eind september voordat het college met een Winterplan kwam: €2 miljoen, waarvan slechts €300.000 direct voor inwoners; voor tochtstrips en radiatorfolie.

Ter vergelijking: Groningen – met SP in het college - spendeert €17 miljoen. De Goudse €2 miljoen is ook in schril contrast met de €7,5 miljoen die het college dit najaar heeft gereserveerd voor renovatie van het Stadhuis op de markt.

In december was daar eindelijk het Gouds Isolatieprogramma. Veel te laat om mensen deze winter écht te helpen. En het programma laat sociale huurders buiten beschouwing. Deze worden pas vanaf 2024 meegenomen. Terwijl de praktijk leert dat het juist in de sociale sector soms bar en boos is gesteld met de staat van de woningen. Een gevolg van liberaal Haags woonbeleid van verkoop en verhuurderheffing.

Te vaak komt de SP bij buurtacties woningen tegen waar werkzaamheden op de lange baan zijn geschoven of waar soms al 30 jaar niets is gedaan aan groot onderhoud. Zoals in het Gloriantplantsoen, maar ook in andere delen van Gouda.

Het Isolatieprogramma laat sociale huurders in de kou staan. Daarom roept de SP het college op om bij de prestatieafspraken met woningcorporaties, naast versnelde verduurzaming, direct miljoenen te reserveren voor acute verbetering van de slechtst geïsoleerde woningen. Dit kan men betalen door de peperdure renovatie van het Stadhuis uit te stellen.

Sociale huurders zijn niet de oorzaak van energiecrisis. Laat ze niet opdraaien voor de gevolgen.

 

Robert Brand
Voorzitter SP Gouda en Krimpenerwaard

U bent hier