h

Kiezen voor een sociale omwenteling

9 januari 2023

Kiezen voor een sociale omwenteling

Foto: SP Gouda en Krimpenerwaard

Het leven is keuzes maken. Politiek is keuzes maken. En keuzes maken is dringender dan ooit. Want we leven in onrustige tijden.

Tijden waarin mensen alles duurder zien worden in de supermarkt, maar dat niet terug zien in compensatie op de loonstrook. Terwijl grote bedrijven recordwinsten maken.

Waarin de woningnood gierend hoog is, terwijl huisjesmelkers -volgens de recente cijfers - 180.000 woningen leeg laten staan en van die schaarste gebruik maken om schandalig hoge huren te vragen voor slecht onderhouden woningen, zoals hier in het centrum, in de Spieringstraat.

Waarin het aantal miljardairs in Nederland toeneemt, net als het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank. Waarin 1 op de 4 mensen essentiele zorg mijdt vanwege de kosten, terwijl verzekeraars en farmaceuten miljarden binnenharken. En per dictaat bepalen of iemand kwaal – botbreuk, aangeboren afwijking, kanker - winstgevend genoeg voor ze is om te behandelen.

Waarin klimaatverandering zich vertaalt in warmterecords, smeltende gjetsjers. En worden we gedwongen om onze levensstijl rigoureus aan te passen, terwijl grote bedrijven door blijven vervuilen en de rijkste 0,5% op aarde verantwoordelijk is voor net zoveel uitstoot als de armste 50%.

Waarin oorlog wordt aangewakkerd door de elite en de wapenindustrie, terwijl miljoenen moeten vluchten voor hun leven.

Tijden waarin mensen zich blauw betalen aan stookkosten, terwijl energiebedrijven woekerwinsten maken. Zoals op het Gloriantplantsoen, de Zuidhoef, in Schoonhoven, in Korte Akkeren.

Waar het Goudse college 7,5 miljoen uittrekt voor het renoveren van he Stadhuis, maar waar sociale huurders in de kou zitten.

Waar Groningers nog jarenlang moeten wachten op compensatie, genoegdoening, of totdat ze hun kinderen weer in de armen kunnen sluiten. Maar de elite via een SMS’je aan de premier een belastingverlaging regelt.

We leven in een wereld waarin het kapitalistisch systeem langzaam vastloopt. En het fascisme zijn lelijke gezicht weer laat zien. Met neonazi-teksten geprojecteerd op de Erasmusbrug, en op de tunnel onder de A12. De schuld van de problemen niet zoekend in het systeem dat draait op uitbuiting van mens, maatschappij en milieu, maar bij vluchtelingen, moslims, joden, homo’s, transmensen, feministen, uitkeringsgerechtigden en ga zo maar door.

We leven in een winter vol woede, machteloosheid en frustratie. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie.

We staan als samenleving op een kantelpunt, waarop we keuzes moeten maken. Harde keuzes. En als SP maken wij die.

We kiezen voor een samenleving waarin we de welvaart in ons rijke land eerlijk verdelen. Waar werken loont en belastingontwijking niet.

We stoppen met een woningmarkt van huisjesmelkers, beleggers en andere vastgoedgraaiers en kiezen we weer voor Volkshuisvesting.

We stoppen met het subsidiëren van Shell en andere vervuilende kapitalisten en investeren dat in isolatie en duurzame energie. We laten onze tarieven niet langer dicteren door energiegiganten, maar pakken weer de regie en nationaliseren wij onze voorzieningen voor openbaar nut.

We stoppen het verzekeringskartel en kiezen voor een Nationaal Zorgfonds zonder boete op ziek zijn.

We plempen niet langer rucksichtslos asfalt neer maar investeren dat in goed openbaar vervoer in eigen beheer, ook in buurten en dorpen waar deze is wegbezuinigd.

We strooien niet met miljoenen voor het isoleren van een Stadhuis op de markt, maar we steken die miljoenen liever in het versneld isoleren van de sociale woningvoorraad.

We staan op tegen de verdeel en heers van extreemrechts en de cultuuroorlogen van zogenaamd beschaafde conservatieve krachten, en ons richten op een samenleving waar van gelijkwaardigheid, menswaardigheid en solidariteit. Waar niet de dictaten van het kapitaal, maar het welzijn van mensen centraal staat.

Dat doen we in Gouda, Zuid-Holland, Nederland en waar ook ter wereld. De eerste kans daarvoor is 15 maart. Aan ons de taak om onze stinkende best te doen om deze dag de geschiedenisboeken in te krijgen als de dag van de politieke nekslag voor Rutte-Kaag en het begin van een sociale omwenteling.

 

Deze speech werd voorgedragen tijdens de nieuwjaarsreceptie van SP Gouda en Krimpenerwaard.

U bent hier