h

Geen Zondebok-politiek maar Systeemkritiek

6 juli 2023

Geen Zondebok-politiek maar Systeemkritiek

Foto: Onbekend

Deze vrijdag 7 juli viel het kabinet Rutte IV. Daarmee komt voorlopig een eind aan een van de rampzaligste kabinetten uit de recente historie. De reden van de kabinetsval was echter tekenend voor het soort politiek dat in toenemende mate op rechts wordt gevoerd: Verdeel-en-heers.

Rutte IV viel niet over de schandalige manier waarop het welzijn van Groningers decennia ondergeschikt werd gemaakt aan het winstbejag van Shell en Exxon. En toen het rapport over het toeslagenschandaal verscheen, was het Rutte en de VVD die in eerste instantie niet aan opstappen dachten. Pas nadat coalitiegenoten bleven herhalen dat minima systematisch demoniseren en criminaliseren reden is om op te stappen, boodt Rutte zijn ontslag aan. Het waren immers toch al weer bijna verkiezingen.

Nee, Rutte IV viel over de opvang van vluchtelingen. Daar zou Nederland mee overspoeld worden en dat is volgens iedereen en zijn moeder op rechts een groot probleem.

Nu horen mensen uit veilige landen hier niet naartoe te vluchten. Maar de omvang van deze groep is behapbaar genoeg om een oplossing voor te vinden.

In geen geval een rechtvaardiging van de grote woorden die online en offline worden gesproken. Ze komen "profiteren". "Onze banen afpakken", maar ook "allemaal een uitkering trekken." Ze "stelen" en "zitten aan onze vrouwen en kinderen." Ze worden verantwoordelijk gehouden voor alle problemen in het land. Tot stikstof aan toe: "Boeren eruit, buitenlanders er in."

Maar niet alleen 'de buitenlander' heeft het gedaan. Ook transmensen, feministen, wetenschappers, journalisten, milieu-activisten, rechters, 'Marxisten': allen krijgen ze in meer of mindere mate de zondebok toegespeeld voor problemen in het land.

Problemen worden niet opgelost met systeemanalyses, maar met zondebok-politiek en demonisering. "Burn the witch!"

En daar zit de werkelijke reden dat dit land kapot gaat. Door deze politiek van verdeel-en-heers wordt de aandacht doelbewust afgeleid van het diepere probleem: een totaal falend kapitalistisch systeem.

Wat laat er geen misverstand over verstaan:

De woningnood komt door een kapitalistisch systeem dat winst van vastgoedgraaiers belangrijker vindt dan een betaalbare woning voor de massa.

De koopkrachtcrisis komt door een kapitalistisch systeem dat onverzadigbaar gegraai van grootkapitlisten belangrijker vindt dan het besteedbaar inkomen van de werkende klasse.

De klimaatcrisis komt door een kapitalistisch systeem dat winstmaximalisatie van fossiele bedrijven belangrijker vindt dan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

De zorgcrisis komt door een kapitalitisch systeem dat winstbejag van verzekeraars en farmaceuten belangrijker vindt dan de volksgezondheid.

En de stikstofcrisis komt door een kapitalistisch systeem dat winstbejag van banken en big agro belangrijker vindt dan mens en milieu.

Niet door buitenlanders, wetenschappers, milieu-activisten, journalisten.

Binnenkort begint de verkiezingscampagne. Verwacht van het regressieve deel der natie onophoudelijk geroeptoeter; niet over toeslagenouders, niet over woningnood. Nee, over vluchtelingen. Zondebokpolitiek, terwijl ze geen klap doen aan de kern van de problemen in ons land.

Verwacht van de SP geen legitimering van vuig, kleinburgerlijk ressentiment die afleidt van de ware problemen in het land. Wij benoemen de problemen in ons land en koppelen die aan onze fundamentele systeemkritiek. Vervolgens formuleren wij alternatieven en strijden wij met medestanders om deze alternatieven voor elkaar te krijgen.

Geen zondebok-politiek, maar systeemkritiek. Zodat we de opeenstapeling aan crises in ons land eens echt gaan oplossen.

U bent hier