h

Duurzaamheid

19 februari 2017

Stimuleer duurzaamheid met ondertekening Nationaal Grondstoffen Akkoord.

180 partijen tekenden onlangs het nationale grondstoffenakkoord. Met dit akkoord beloven de ondertekenaars om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen. Doel van de overeenkomst is om in 2050 alle grondstoffen opnieuw te gebruiken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Den Haag, Leeuwarden en Haarlemmermeer behoorden tot de ondertekenaars. Helaas behoorde Gouda niet tot de ondertekenaars.

Lees verder
26 januari 2016

Gemiste kans! Gouda weigert bijdrage te geven aan schoonmaakactie Gouwe en IJssel op de Wereld Waterdag 2016

Tijdens de Wereld Waterdag op 22 maart zullen  vrijwilligers van Stichting Aquarius de Gouwe en de IJssel schoonmaken.  De stichting is afhankelijk van sponsoren en vroeg daarom een bijdrage van € 6.000 van Gouda ter ondersteuning van hun schoonmaakactie. Gouda weigert dit initiatief met een kleine financiele bijdrage te ondersteunen. “Onbegrijpelijk” vindt Lenny Roelofs, fractievoorzitter van de SP in Gouda. “Waarom wel € 72.000 betalen voor de Tour du France en niets voor dit belangrijke initiatief van vrijwilligers die met elkaar de handen uit de mouwen steken voor schoon water?”  De SP en PvdD hebben het college om opheldering gevraagd.”

Lees verder
30 december 2015

Persbericht PvdD en SP: Groen in Gouda en de klimaattop in Parijs.

Foto: SP

In Parijs zijn  bijna alle landen van de wereld overeengekomen dat aan de opwarming van het klimaat een einde moet komen. Dit kunnen zij echter niet alleen, ook de lagere overheden moeten hier hun steentje aan bijdragen. Er zal meer aan energiebesparing moeten worden gedaan en er zal een omschakeling moeten komen naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast is onder meer het in stand houden en uitbreiden van de weinige natuur die ons nog rest hoogst noodzakelijk. Louter economische overwegingen bij besluitvorming zijn passé.

Lees verder
26 november 2015

Gouda weigert klimaatverbond te steunen

Op 30 november vindt de klimaatconferentie in Parijs plaatst. Volgens veel deskundigen, waaronder het KNMI, de laatste kans om vernietigende klimaatverandering te stoppen.

Lees verder
2 november 2014

SP Gouda vraagt aandacht voor Chloortransporten

SP afdelingen in de regio hebben afgelopen periode aandacht gevraagd voor chloortransporten in de regio. Ook SP Gouda heeft over de chloortransporten per spoor vragen gesteld aan het college van burgermeester en wethouders. 

Lees verder

U bent hier