h

Persbericht PvdD en SP: Groen in Gouda en de klimaattop in Parijs.

30 december 2015

Persbericht PvdD en SP: Groen in Gouda en de klimaattop in Parijs.

Foto: SP

In Parijs zijn  bijna alle landen van de wereld overeengekomen dat aan de opwarming van het klimaat een einde moet komen. Dit kunnen zij echter niet alleen, ook de lagere overheden moeten hier hun steentje aan bijdragen. Er zal meer aan energiebesparing moeten worden gedaan en er zal een omschakeling moeten komen naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast is onder meer het in stand houden en uitbreiden van de weinige natuur die ons nog rest hoogst noodzakelijk. Louter economische overwegingen bij besluitvorming zijn passé.

Dit besef lijkt echter nog niet doorgedrongen tot het college van Gouda.  Recentelijk is een aanvraag ingediend voor de kap van twaalf bomen in het stationsgebied.

Uit de antwoorden die het college gaf op de vraag van de SP (Hans van Dijk) blijkt dat het college voornemens is deze kapvergunning af te geven “in verband met de gewenste aanpassing van de plint” van het gebouw van de Goudse Verzekeringen. Aanpassing van deze plint zou bijdragen om het stationsgebied “levendig en aantrekkelijk” te maken en voor deze aanpassing moeten er kabels worden verlegd. Hiervoor moeten twaalf platanen worden gekapt.

Niet alleen is dit voornemen in tegenspraak met het eerder aangenomen amendement over het ‘Zuidelijk Stationsgebied’ voor meer groen: tevens zal na de Klimaattop ook de plaatselijke politiek zich moeten realiseren dat er meer prioriteit moet worden gegeven aan onze natuur en dat de automatische reflex dat dit moet wijken voor louter economische belangen ons niet zal helpen om de noodzakelijke klimaatdoelstellingen te halen. Het is echter de vraag of enig besef hiervan is doorgedrongen tot het college.

Hopelijk komt deze bewustwording nu snel op gang. De Partij voor de Dieren en de SP zullen in ieder geval bij grote én –ogenschijnlijk- kleine besluiten van het College zoveel mogelijk wijzen op de gevolgen voor het klimaat en de draagkracht van onze aarde.  

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier