h

Armoede bestrijding

18 juni 2014

SP vraagt aandacht voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Op 23 mei berichtte het AD Groene Hart over de stijging van het aantal mensen met ernstige financiele problemen  die bewindvoering nodig hebben.

Lees verder
1 juni 2014

Rijken worden rijker, armen worden armer - Armoede in Nederland stijgt snel!!

Bijna overal in Europa nemen armoede en ongelijkheid fors toe, ook in Nederland (zo laten de laatste cijfers van CBS en SCP zien)! In 2012 leefden in ons land ca. 1,3 miljoen mensen in armoede; een speciale categorie daarbinnen vormen de kinderen!

Lees verder
7 februari 2014

Steeds drukker bij Voedselbank Gouda!

In AD Gouda van vandaag staat dat het aantal huishoudens in Gouda en omstreken dat een beroep doet op de Voedselbank gestegen is met ca.  40% in het afgelopen jaar! Het werk van de voedselbank moet door de gemeente ondersteund blijven worden, vindt de SP. Liever nog ziet de SP dat er geen (verborgen) armoede meer is in Gouda!

Lees verder

Pagina's

U bent hier