h

College van Burgemeester en Wethouders laat arme gezinnen de redding van de kinderboerderij betalen.

14 februari 2018

College van Burgemeester en Wethouders laat arme gezinnen de redding van de kinderboerderij betalen.

In de Goudse Post van vandaag staat dat de kinderboerderij de Goudse Hofsteden gered is in 2018. Uit de raadsmemo van vandaag over dit onderwerp blijkt dat het college besloten heeft € 35.000 uit het armoedebeleid in 2018 te schenken aan de kinderboerderij.

De SP Gouda wil dat geld bestemd voor armoedebestrijding direct naar arme gezinnen gaat. Natuurlijk wil de SP ook de kinderboerderijen in Gouda beschermen maar niet ten koste van armoedebestrijding. Daarnaast zorgt het college niet voor een een structurele oplossing.

Het college beargumenteerd dat dat zo gedaan is, omdat de kinderboerderij valt onder het brede sociale domein.

Uit een artikel in Binnenlands Bestuur blijkt dat de Tweede Kamer vindt dat geld dat bedoeld is voor arme kinderen, ook echt naar die kinderen moet gaan. De kinderombudsman dringt er op aan dat het prima is dat kinderen in armoede o.a. laptops en fietsen krijgen, maar dat er ook iets aan een stabiele thuissituatie van die kinderen gedaan moet worden.
SP Gouda heeft enkele vragen n.a.v. bovenstaande berichtgeving.

  1.  Waarom vindt het college dat de kinderboerderij onder het brede sociale domein valt?
  2. Vindt het college dat de kinderboerderij er vooral is voor kinderen die in armoede opgroeien?
  3. Is het college met de SP van mening dat de doelgroep van de kinderboerderij een veel grotere en bredere is dan de kinderen die in armoede opgroeien?
  4. Zo ja, waarom dan de koppeling met het armoedebeleid en kinderen in armoede?
  5. Zijn er alternatieve budgetten bekeken waar dit uit betaald kan worden? Waarom wel/niet?
  6. Is het college met de SP van mening dat gemeentelijk geld voor kinderarmoede ook daadwerkelijk naar arme kinderen moet gaan?
  7. Hoeveel van het gemeentelijk geld voor kinderen in armoede heeft Gouda daadwerkelijk besteed aan kinderen in armoede?\
  8. Waarom heeft het huidige college de kwestie 2018 niet over gelaten aan een nieuw college?

U bent hier