h

Oproep

13 oktober 2019

Oproep

Foto: SP

Woon je in gouda en heb je een uitkering (gehad) en/of zit/zat je in de schulden? We komen graag met je in gesprek

 

Armoede wordt nog veel te vaak enkel als “eigen schuld” gezien. Het probleem van armoede is dan dat mensen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. De sociale zekerheid is voor een groot gedeelte georganiseerd rond het idee dat mensen met een uitkering een kostenpost zijn voor de samenleving en geactiveerd (opgejaagd) moeten worden om zo snel mogelijk wel de eigen verantwoordelijkheid te pakken. Als je schulden hebt dan ben je mogelijk nog verder van huis. Een heuse schuldenindustrie jaagt mensen met schulden op soms onmenselijke wijze op.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Natuurlijk zijn mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor eigen leven en geluk. Maar dat is, zoals Jan Marijnissen schreef, maar 1 kant van het verhaal; “De gemeenschap, de samenleving moet zo georganiseerd zijn dat iedereen met maximale kans op succes dat geluk kan nastreven.”

 

Werlozenindustrie en schuldenindustrie

Nederland geeft miljarden uit aan ‘activerend arbeidsmarktbeleid.’ Oftewel: alles wat we doen om werklozen aan een baan te helpen (van sollicitatietraining tot tegenprestatie) . Onderzoek, aangehaald door de Correspondent, wijst uit dat al deze maatregelen geen effect hebben. Een aantal van de maatregelen zijn daarbij zeer vernederend. De meest voorkomende klachten zijn; intimidatie, zinloos werk en dreigbrieven van de gemeente. Dit georganiseerd wantrouwen kost miljarden, maakt regelingen nodeloos ingewikkeld en levert dus te weinig op. Aan de andere kant zijn schuldenaren een verdienmodel voor incassobureaus.  

Wat staat ons dan te doen om het vangnet in de samenleving zo te organiseren dat het menswaardig is en wel werkt?

 

Gebrek aan geld

Het begint bij de simpele constatering dat armoede een gebrek aan geld is. En dat dit gebrek aan geld sterke invloed heeft op het gedrag van mensen. De Amerikaanse hoogleraar Sendhil Mullainathan beschrijft in zijn boek Schaarste dat; “ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben. Of het nu gebrek aan tijd, geld, voedsel, sociale contacten of iets anders is: schaarste stuurt onze aandacht….schaarste veroorzaakt tunnelvisie en beperkt ons denkvermogen. Armoede (langdurige schaarste) zorgt er bijvoorbeeld voor dat men moeilijk nieuwe vaardigheden aan kan leren.

Uit ander onderzoek blijkt hetzelfde; een leven in armoede en schulden veroorzaakt chronische stress. Doordat mensen in armoede en schulden continue in de stress zitten wordt het doe vermogen (het executieve vermogen) van de hersenen aangetast. Het geheugen vermindert en mensen kunnen geen overzicht houden en zijn niet meer goed in staat om doelgericht en probleemoplossend te handelen.

Er is dus een systeem gecreëerd dat mensen in armoede en schulden nog verder onder druk zet in plaats van de grondoorzaak van armoede, een gebrek aan geld, echt aan te pakken.

 

Hoe ervaren mensen zelf het systeem van sociale zekerheid en/of het leven met schulden?

Om hier achter te komen komt de SP graag in contact met bewoners van Gouda die te maken hebben (gehad) met de sociale zekerheid in Gouda; een uitkering hebben (gehad), met schulden te kampen hebben (gehad) of op een andere manier tijdelijk financiële ondersteuning nodig hadden. Bij voorkeur spreken we persoonlijk af. Natuurlijk kunt u anoniem blijven als u dat wenst.

Aanmelden: Aanmeldformulier

Informatie: 06-12704021

 

 

 

U bent hier