h
25 september 2007

Fractie-nieuws

In verband met persoonlijke omstandigheden heeft Mary van Asperen, fractievoorzitter van de SP Gouda, haar raadslidmaatschap tijdelijk neergelegd.

Lees verder
3 juni 2007

5 juni: Kennismakingsavond leden

brandpunt De Goudse SP organiseert weer een kennismakingsavond voor de leden. Aan de hand van een interessante korte documentaire over de beruchte slepersstaking van 1979 in de Rotterdamse haven, die door de SP actief ondersteund werd, laten we zien hoe de SP vroeger te werk ging. Samen met jullie willen we de link leggen naar hoe de SP nu, na de groei naar 25 zetels in de Tweede Kamer, in de maatschappij staat en wat de SP kan betekenen in Gouda en omgeving.
Deze bijeenkomst biedt tevens een goede gelegenheid om kennis te maken met andere (nieuwe) leden en de organisatie. We vertellen wat er in de afdeling allemaal te doen is en je kunt kennismaken met de Goudse gemeenteraadsfractie en het Provinciale Statenlid Harre van der Nat. Verder is er ruim de gelegenheid om de vragen te stellen die jullie bezig houden en onderwerpen aan te kaarten die volgens jullie door onze afdeling opgepakt moeten worden.

Lees verder
10 mei 2007

Bomenkap Spoorzone, Trefkuil en IJsselhof

Het kan geen Gouwenaar ontgaan zijn dat er een 'kaalslag' heeft plaatsgevonden wat betreft bomen in Gouda. Ook de SP was niet tevreden met het resultaat, daarom stelde de fractie vragen aan het college.

Lees verder
1 mei 2007

Openheid over Irak!


Op zaterdagmiddag 7 april heeft de Goudse SP van 13.00-16.00 op de markt in Gouda handtekeningen verzameld voor openheid over Irak. Maar de actie is nog niet afgelopen! Via onderstaande links kunt u alsnog uw steun betuigen. Of vindt u het wel prima dat aan de onderhandelingstafel is besloten om dit onderwerp maar te laten rusten? Je zou toch bijna gaan denken dat er dan echt wat aan de hand is.......

Lees verder
1 mei 2007

WMO Enquete op deze website

Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden de taken van de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten omdat die "dichter bij de mensen staan". Of zou het weer gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel zijn? Om dit goed in kaart te kunnen brengen hebben wij u hulp nodig. Vul de enquete in!

Lees verder

Pagina's