h

Opvang vluchtelingen

14 mei 2016

Vluchtelingen en het Goudse AZC: solidariteit en nuchterheid in de Goudse samenleving

In heel Nederland is de komst van vluchtelingen naar ons land het gesprek van de dag. Zo ook in Gouda. Afgelopen week konden de 12 partijen uit de raad hun wensen en bedenkingen uiten. Dat heb ik ook gedaan namens de SP. De SP is blij met een flink aantal punten in de bestuurs-overeenkomst met het COA. Waar we voor waarschuwen, is de dreigende tweedeling in onze Goudse maatschappij.

Lees verder
7 december 2015

SP spreekt met omwonenden over voorgenomen besluit vestiging AZC in Gouda Noord

Foto: SP

Zoals bekend zal er in Gouda, als de onderhandelingen succesvol verlopen, in de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne, een  asielzoekerscentrum voor 10 jaar gevestigd worden.

Lees verder
6 november 2015

Visie SP Gouda: Komst vluchtelingen naar Gouda vraagt om Kleinschalige opvang en meer betaalbare huurwoningen

De SP wil dat Gouda als grote stad en stad van tolerantie en vrede een bijdrage levert aan een menswaardige opvang van vluchtelingen. Het gaat hier immers om mensen die huis en haard hebben verlaten om hun gezin in veiligheid te brengen. 

Lees verder
6 november 2015

Motie noodopvang vluchtelingen verworpen

Op woensdag 4 november verzochten de SP, GBG, GroenLinks en PvdD aan het college om een onderzoek naar kleinschalige noodopvang van vluchtelingen in Gouda.

Lees verder
11 oktober 2015

Bed Bad en Brood regeling illegalen

Lenny Roelofs, fractievoorzitter van de SP Gouda nam op 7 oktober deel aan het congres van Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord over de Bed-Bad en Brood voorziening. Natuurlijk was er tijdens het congres ook veel aandacht voor de actuele asielinstroom.

Lees verder

U bent hier