h

Verkeersveiligheid

4 maart 2017

onderzoeksrapport SP verkeersveiligheid in Gouda

Foto: SP

Vrijdag 3 maart presenteerde Rolf Bruijn het onderzoeksrapport van de SP over de Verkeersveiligheid in Gouda. In de zomer van 2016 opende de SP een meldpunt verkeersveiligheid. In totaal werden er 335 meldingen gedaan. De SP maakte een top 8 van gevaarlijke verkeerssituaties en aangedragen oplossingen door bewoners. 

Lees verder
27 februari 2017

Presentatie opbrengst meldpunt verkeersveiligheid Gouda

Foto: SP

Vrijdag 3 maart om 14:00 uur presenteert de SP de resultaten van het Meldpunt Verkeersveiligheid in Gouda. 122 respondenten meldden 335 onveilige verkeerssituaties via het Meldpunt Verkeersveiligheid van de SP in Gouda. De respondenten brachten niet alleen gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda in beeld, zij droegen ook oplossingen aan.

Lees verder
24 december 2016

Januari publicatie resultaten meldpunt verkeersveiligheid

Foto: SP

In januari publiceren we de resultaten van het Meldpunt verkeersveiligheid. Het leverde meer dan 200 meldingen op. We werkten met een website waarop mensen zelf hun melding en oplossing op een interactieve kaart konden aangeven.

Lees verder
30 augustus 2016

Al 220 meldingen bij SP meldpunt verkeersveiligheid Gouda

Foto: SP

Ruim twee maanden na de opening van het digitaal meldpunt verkeersveiligheid Gouda presenteert SP Gouda een tussenstand. Tot op heden hebben 116 Gouwenaren de weg naar het meldpunt gevonden en in totaal 220 gevaarlijke verkeerssituaties gemeld. Veel melders geven delen ook hun gewenste oplossing.

Lees verder

Pagina's

U bent hier