h

Presentatie opbrengst meldpunt verkeersveiligheid Gouda

27 februari 2017

Presentatie opbrengst meldpunt verkeersveiligheid Gouda

Foto: SP

Vrijdag 3 maart om 14:00 uur presenteert de SP de resultaten van het Meldpunt Verkeersveiligheid in Gouda. 122 respondenten meldden 335 onveilige verkeerssituaties via het Meldpunt Verkeersveiligheid van de SP in Gouda. De respondenten brachten niet alleen gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda in beeld, zij droegen ook oplossingen aan.

In zomer tot het najaar 2016 vroeg de SP via het meldpunt Verkeersveiligheid Gouda, bewoners naar in hun ogen de gevaarlijke verkeerspunten in Gouda. De SP is van mening dat veranderingen die de burger aangaan, alleen breed gesteund worden als de burger vanaf het begin betrokken is bij beleidsvorming en procesontwikkeling. Uit de meldingen valt op te maken dat vooral voor fietsers de verkeersveiligheid te wensen overlaat. Ook valt op dat meldingen vooral gaan over verkeerde wegindeling en het gedrag van mede weggebruikers. Op basis van geografische dichtheid van de meldingen is een top 8 van de gevaarlijkste verkeerspunten in Gouda samengesteld. Deze gevaarlijke situatie zijn in een infographic overzichtelijk gemaakt. 

We nodigen u van harte uit om de presentatie van het rapport bij te wonen. De presentatie vindt plaats op vrijdag 3 maart om 14:00 uur in café de Goudse Eend, Wilhelminastraat 66 te Gouda.

Reacties

Waar kan ik het dossier vinden van meldpunt verkeersveiligheid Gouda?

Reactie toevoegen

U bent hier