h

Zorg

3 februari 2016

ZEER VERONTRUSTENDE KLACHTEN OVER GGZ KINDEREN EN JEUGD RIVIERDUINEN

In de afgelopen maand hebben zich  bij het Zorgmeldpunt van de SP Gouda opvallend veel jeugdige cliënten van GGZ Rivierduinen en ouders gemeld. Hun verhalen logen er niet om.
Het gaat om jeugdigen met psychische problemen als depressie, angststoornissen en autisme. Onverwacht zijn zij geconfronteerd met het vertrek van hun behandelaar wegens ontslag of overplaatsing, zonder dat duidelijk is of en wanneer er een  vervanger komt.

Lees verder
31 januari 2016

SP, CDA, ChristenUnie en SGP stellen vragen over extreme stijging eigen bijdrage WMO

De gemeenteraadsfracties van de SP, CDA, ChristenUnie en SGP hebben het college vragen gesteld over de extreme stijging van de eigen bijdrage WMO voor sommige inwoners van Gouda. 

Lees verder
9 januari 2016

SP Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen starten Zorg Meldpunt

Foto: SP

De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal – ook na 2015 - leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg

Lees verder
2 januari 2016

SP vraagt uitleg over vermindering inkoop jeugdzorg bij GGZ Rivierduinen

De SP vernam dat de regio Midden-Holland/Gouda per 1 januari a.s. 50% minder jeugdzorg inkoopt bij GGZ Rivierduinen kinderen en jeugdpsychiatrie. Dat betekent een reorganisatie per 1 januari 2016 en fors minder jeugdzorg in 2016. Het gaat hierbij met name om de groep 18 min.

Lees verder
17 november 2015

SP haalt winst binnen voor chronisch zieken en gehandicapten

De SP is verheugd met de toezegging van wethouder Tetteroo voor extra budget voor chronisch zieken en gehandicapten. De SP vroeg de wethouder om dit extra budget tijdens het begrotingsdebat van 11 november. De SP blijft bewaken dat er genoeg budget beschikbaar blijft voor armoedebeleid en WMO. In het 1e kwartaal 2016 komt een voorstel naar de raad voor compensatie van de grote zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier