h

SP opent meldpunt WMO hulpmiddelen

9 juni 2018

SP opent meldpunt WMO hulpmiddelen

Foto: SP

Gouda houdt geld over dat bedoeld is voor hulpmiddelen voor bewoners vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In 2017 betrof het een bedrag van 391 000 €. Tegelijkertijd krijgt de SP meldingen dat aanvragen voor de WMO hulpmiddelen afgewezen worden om redenen die de aanvragers niet begrijpen en/of zeer onterecht vinden.

Reden voor de SP om een meldpunt te openen waar bewoners hun ervaringen met afgewezen WMO aanvragen voor hulpmiddelen kunnen delen. De SP zal deze ervaringen gebruiken om politieke druk uit te oefenen om het geld wat bestemd is voor ondersteuning en/of hulpmiddelen ook echt daarvoor te gebruiken.

Het gaat om hulpmiddelen die bewoners helpen om zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen en het mogelijk maken om actief mee te doen in de samenleving zoals een scootmobiel, rollator, alarmering, een traplift of een woningaanpassing.

Via onderstaande link kunt u een melding doen:

Meldpunt WMO hulpmiddelen

 

Reacties

Hulde voor dit initiatief!
Recent had ik vanwege een nieuwe heup tijdelijk een scootmobiel nodig om zelfstandig boodschappen te kunnen doen, naar de huisarts en naar de Fysio. Ik mag ( en kan voorlopig ook niet) nl gedurende tenminste 2 maanden niet fietsen, noch autorijden. Zonder hulpmiddel kom ik niet verder dan een kort rondje rond mijn huis op krukken. Met een scootmobiel kan ik tenminste enigszins zelfstandig functioneren en het huis uit en naar mijn werk.
Bij telefonische navraag kreeg ik van de Gemeente Gouda te horen dat deze voorziening van de gemeente hiervoor niet beschikbaar was, alleen voor aanvragen voor langdurige voorzieningen. Bovendien: een aanvraag procedure zou tenminste 2 maanden kosten, bespottelijk! Wat een bureaucratie. Er is een verklaring van het ziekenhuis dat ik een nieuwe heup heb gekregen en dat ik gedurende twee maanden niet mag fietsen en autorijden. Waarom moet er dan nog een heel bureaucratisch adviestraject overheen?!
Gelukkig kan ik het me financieel permitteren op de particuliere markt een scootmobiel te huren, maar dat is wel een heel kostbare oplossing die voor menigeen niet haalbaar is.

Reactie toevoegen

U bent hier