h

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor opvang en vervoer verwarde personen in 2017 ?

24 oktober 2016

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor opvang en vervoer verwarde personen in 2017 ?

Foto: SP

De SP heeft aan het college artikel 38 vragen gesteld over de opvang en het vervoer van verwarde personen. Grote vraag is wie mensen die verward zijn  gaat vervoeren naar een beschermde plek in Leiden (die vanaf 1 maart 2017 geopend is)  waar deze mensen opgevangen kunnen worden. De politie stopt immers met het vervoer van verwarde personen vanaf 2017.

Verwarde personen zijn mensen die vanwege,  al dan niet tijdelijke, verstoorde oordeelsvermogen, gedrag vertonen waarmee ze een bedreiging vormen voor henzelf, enige ander of de openbare orde en veiligheid. Het aantal incidenten met verwarde personen is  gestegen sinds er bezuinigd is op de gezondheidszorg. Vorig jaar kwamen landelijk meer dan 65.000 meldingen bij de politie binnen. Dat is een stijging van 65 procent ten opzichte van vijf jaar geleden.

U bent hier