h

SP Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen starten Zorg Meldpunt

9 januari 2016

SP Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen starten Zorg Meldpunt

Foto: SP

De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal – ook na 2015 - leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg

overbelaste mantelzorgers, vervuiling in huis en vervuiling van het lijf. Kortom deze plannen moeten van tafel! De SP uit zowel de gemeente Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen bundelen de krachten in een gezamenlijk meldpunt.

“De plannen worden op dit moment al fors aangevallen. Door wethouders, de zorgsector zelf, door beroepsverenigingen en vakbonden, door ouderenbonden en cliëntenorganisaties. Omdat iedereen vooral pleit voor behoud van eigen voorzieningen, is het onze taak om iedereen bijeen te brengen in de strijd tegen het gehele pakket. Pas als dat van tafel is, kun je goede nieuwe plannen maken” zegt Roy Korbijn (Afdelingsvoorzitter SP Waddinxveen/Zuidplas).

“De zorg is geen kostenpost, maar een verstandige investering in de gezondheid en maatschappelijke deelname van mensen met een (chronische) ziekte of gebrek” vindt  Lenny Roelofs (Fractievoorzitter SP Gouda). “Als ouderen en mensen met beperkingen niet meer in een verzorgingshuis of instelling mogen wonen en de zorg thuis voor een groot deel is weggeschrapt, dan vraag je om problemen” zo stellen Roy en Lenny.

De campagne die de SP voert is zowel lokaal als landelijk. We zullen informeren en organiseren en uiteraard komt de SP met een activistisch houding met dit punt de gemeenteraad in. De SP wil professionals in de zorg meer ruimte geven om hun werk te doen. Daarom snijden we in bureaucratie: minder formulieren, minder indicaties, minder keurmerken en minder managers. En meer handen aan het bed!

Als het aan de SP ligt dan gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt; daarom willen wij samenwerking tussen zorginstellingen in plaats van concurrentie en geen winstoogmerk voor organisaties met een publieke taak. De macht van private zorgverzekeraars is in het huidige stelsel te groot. Er komt een strenge inspectie die toeziet op de kwaliteit van zorg. Door overdreven controlezucht te bestrijden krijgen de werknemers in de zorg meer zeggenschap over hun eigen werk en zorgen we ervoor dat zorggeld ook daadwerkelijk bij de zorg terechtkomt. Wij willen geen tweedeling maar juist gelijke toegang voor iedereen tot de zorg. Het eigen risico is een boete op ziek zijn, die bouwen we daarom af. De premies maken we inkomensafhankelijk zodat de zorgtoeslag overbodig wordt en mensen toch de zorgpremie kunnen betalen. Nu betaalt een miljonair net zoveel nominale premie als een gewoon gezin. Om de samenwerking in de zorg te verbeteren stapt de SP af van de gedwongen concurrentie die nu aan de zorg is opgelegd. Uitvindingen en slimmere behandelmethodes zijn er om te delen en niet om voor jezelf te houden; we willen immers allemaal profiteren van de vooruitgang die in de zorg wordt geboekt.

Het zorgmeldpunt blijft tot 10 april a.s. open en zal daarna door de lokale SP bij de gemeenteraden worden gepresenteerd in een lokaal zorgrapport.

U vindt het formulier hier

U bent hier