h

SP haalt winst binnen voor chronisch zieken en gehandicapten

17 november 2015

SP haalt winst binnen voor chronisch zieken en gehandicapten

De SP is verheugd met de toezegging van wethouder Tetteroo voor extra budget voor chronisch zieken en gehandicapten. De SP vroeg de wethouder om dit extra budget tijdens het begrotingsdebat van 11 november. De SP blijft bewaken dat er genoeg budget beschikbaar blijft voor armoedebeleid en WMO. In het 1e kwartaal 2016 komt een voorstel naar de raad voor compensatie van de grote zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten.

 

Geen geld voor de zorg naar de bibliotheek

 Het college besloot om voor de financiering van de kinderbibliotheken in Gouda een greep te doen uit het budget voor de zorg. De SP vindt de kinderbibliotheken in Gouda een belangrijke voorziening. Immers een kinderbibliotheek maakt kennis en literatuur toegankelijk voor alle Goudse kinderen. De SP wil dat de kinderbibliotheken gefinancierd worden uit de beschikbare middelen voor cultuur en niet uit geld bestemd voor de zorg. Een amendement daarover kreeg alleen steun van Gouda's 50+ en PvdD.

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier