h
13 april 2016

SP en Christen Unie stellen vragen over jeugdloon-vrije gemeente

Foto: SP

3 februari diende de SP een motie in voor een jeugdloonvrije gemeente. De motie riep het college op jongeren vanaf 18 jaar in dienst van de gemeente ten minste  het wettelijk minimum loon te betalen. Voorts riep de motie ertoe op om bij het afsluiten van contracten met derden eveneens toepassing van het wettelijk minimum loon af te dwingen ten aanzien van 18 plussers.

Lees verder
10 april 2016

Campagne referendum Oekraine in Gouda winnend afgesloten

Foto: SP

60% van de inwoners van Gouda was het met de SP eens en stemde tegen het associatie verdrag met de Oekraine.  De opkomst in Gouda was met 34% bovengemiddeld. De uitslag legt de enorme kloof tussen politiek en samenleving bloot. Het wordt tijd dat deze kloof wordt gedicht.

Lees verder
27 maart 2016

Start campagne SP in Gouda "3x nee tegen associatie verdrag EU en Oekraine"

Foto: SP

De SP Gouda had samen met D66 Gouda alles klaar staan om op 29 maart in Gouda een spetterend debat te organiseren met uitgesproken voor- en tegenstanders van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Vanuit de SP was  Europarlementariër Dennis de Jong bereid gevonden om naar Gouda te komen. Helaas lukte het de landelijke D66 niet om een gelijkwaardige kandidaat te vinden die bereid was om in Gouda in debat te gaan met de SP.  

Lees verder
24 maart 2016

1 zwembad is te weinig

Foto: SP

Inwoners van Gouda kunnen tot en met 28 maart geen gebruik maken van het Groenhovenbad, het enige zwembad dat Gouda nog telt. Het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) Waterpolo neemt de capaciteit van het zwembad 11 dagen volledig in beslag. Alle zwemlessen, recreatiezwemmen, watergymnastiek en reguliere zwemsport activiteiten zijn daarom afgelast.

Lees verder
17 maart 2016

Kinderarmoede, dat klopt niet!

Foto: SP

Onder het motto “kinderarmoede dat klopt niet” gaat de SP op  19 maart en 26 maart in winkelcentrum Goverwelle in gesprek met inwoners over de aanpak van armoede onder kinderen.

Lees verder
12 maart 2016

SP in actie voor ouderen tijdens NLdoet

Foto: SP

De SP Gouda deed mee aan NL Doet op 11 maart in Goverwelle. In de Kwalitaria hielpen SP-ers ouderen uit Gouda, samen met stichting Present en de Vierstroom Zorg Thuis, in de watten te leggen.

Lees verder
9 maart 2016

SP steunt wens ondernemers om huidig aantal koopzondagen te behouden

Samen met de SGP, CU, CDA, en Gouda 50+ zijn door de SP vragen gesteld over de enquête van het AD Groene Hart over de koopzondagen. Uit de enquête blijkt dat een deel van de ondernemers helemaal geen zondag openstelling wil, en 90% geen verdere verruiming de koopzondagen (een per maand is voldoende).  

Lees verder
5 maart 2016

Moeilijke situatie op de arbeidsmarkt in Gouda houdt aan, crisis woekert voort in Gouda

De uitstroomcijfers van mensen met een WW uitkering die door de SP zijn opgevraagd, laten zien dat veel mensen met een WW uitkering uit Gouda niet aan het werk komen. De situatie op de arbeidsmarkt in Gouda is daarmee nog verre van hersteld. De crisis woekert voort, ook in Gouda.

Lees verder
24 februari 2016

SP wil actie college voor stalling voertuigen van de Goudse Reddingsbrigade

Er is nog steeds geen oplossing voor de stalling van de vaar- en voertuigen van de Goudse Reddingsbrigade (GRB). Dit terwijl de unaniem aangenomen motie van de SP het college in juli vorig jaar al opriep een oplossing te vinden. Immers het werk dat de GRB doet is van levensbelang en wordt geheel uitgevoerd door vrijwilligers.

Lees verder
4 februari 2016

Mika motie SP aangenomen

Op 3 februari bracht de SP in de gemeenteraad van Gouda een motie in stemming naar aanleiding van de financiële problemen bij Mika thuiscoaching. De motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder

Pagina's