h
26 januari 2016

Gemiste kans! Gouda weigert bijdrage te geven aan schoonmaakactie Gouwe en IJssel op de Wereld Waterdag 2016

Tijdens de Wereld Waterdag op 22 maart zullen  vrijwilligers van Stichting Aquarius de Gouwe en de IJssel schoonmaken.  De stichting is afhankelijk van sponsoren en vroeg daarom een bijdrage van € 6.000 van Gouda ter ondersteuning van hun schoonmaakactie. Gouda weigert dit initiatief met een kleine financiele bijdrage te ondersteunen. “Onbegrijpelijk” vindt Lenny Roelofs, fractievoorzitter van de SP in Gouda. “Waarom wel € 72.000 betalen voor de Tour du France en niets voor dit belangrijke initiatief van vrijwilligers die met elkaar de handen uit de mouwen steken voor schoon water?”  De SP en PvdD hebben het college om opheldering gevraagd.”

Lees verder
17 januari 2016

SP en PvdD stellen vragen over kosten feest op 2 januari

De SP en de PvdD stellen vraagtekens bij de besteding van ruim 4000 € uit het budget voor innovatief burgerschap aan de feestactiviteiten op 2 januari. Op 2 januari werden de gewonnen stadsprijzen vorig jaar  gevierd.

Lees verder
9 januari 2016

SP Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen starten Zorg Meldpunt

Foto: SP

De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal – ook na 2015 - leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg

Lees verder
8 januari 2016

Parkeerproblemen gezondheidscentrum Bloemendaal

Foto: SP

Regelmatig kunnen bezoekers van het gezondheidscentrum in Bloemendaal niet parkeren. Voor de SP is dit een onwenselijke situatie. De SP wil dat het parkeerprobleem opgelost wordt door het instellen van een blauwe zone, parkeren met een parkeer schijf met een maximale parkeertijd. Zo kan er voldoende parkeerruimte vrij gehouden worden voor de bezoekers van het gezondheidscentrum in Bloemendaal.

Lees verder
7 januari 2016

Een frisse wind

Lia Thorborg schreef vandaag een column over de SP Gouda in het AD Groene Hart

Lees verder
2 januari 2016

Ook sociaal scoren in 2016!

Foto: SP

Gouda heeft mooie prijzen gewonnen. Terecht want Gouda is een mooie historische stad met ondernemende inwoners. Met veel zorg opgebouwd door vele generaties.

Lees verder
2 januari 2016

SP vraagt uitleg over vermindering inkoop jeugdzorg bij GGZ Rivierduinen

De SP vernam dat de regio Midden-Holland/Gouda per 1 januari a.s. 50% minder jeugdzorg inkoopt bij GGZ Rivierduinen kinderen en jeugdpsychiatrie. Dat betekent een reorganisatie per 1 januari 2016 en fors minder jeugdzorg in 2016. Het gaat hierbij met name om de groep 18 min.

Lees verder
31 december 2015

Waarom wonen hier geen jongeren?

Foto: SP

113 000 vierkante meter kantoorruimte in Gouda staat leeg.

Lees verder
31 december 2015

Artikel 38 vragen SP over leefbaarheid in Oosterwei

In Binnenlands Bestuur van 29 december valt in het artikel “Buurten blijven achter” te lezen dat Oosterwei (Gouda Oost) landelijk gezien slecht scoort op leefbaarheid. Dat baart de SP zorgen. Leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied is om er te wonen of te werken. De SP naar aanleiding van het artikel in Binnenlands Bestuur vragen gesteld aan het college over de leefbaarheid van Oosterwei.

Lees verder
30 december 2015

Aanvulling perbericht SP - Rood start een buurthuis in Gouda

In het persbericht dat vanuit de SP is verstuurd “ROOD start een buurthuis voor jongeren” is ten onrechte de indruk gewekt dat het initiatief om vrije inloop-avonden voor jongeren te organiseren enkel op het conto van ROOD Gouda geschreven kan worden. We hechten eraan om te benadrukken dat het idee om een buurthuis voor jongeren te organiseren een luisterend oor vond bij de Speelwinkel. Samen met de Speelwinkel heeft het idee de vorm gevonden die het nu heeft, een vrije inloop voor Goudse jongeren op vrijdagavond. Hierbij staat centraal dat alle Goudse jongeren welkom zijn.  Mede dankzij de inzet van vrijwilligers van de Speelwinkel wordt dit initiatief mogelijk gemaakt.

Lees verder

Pagina's