h
3 november 2016

De Goudse Reddingsbrigade heeft een nieuw onderkomen

Foto: SP

Dankzij de inzet van de SP en met steun van de voltallige gemeenteraad heeft de Goudse Reddingsbrigade eindelijk een nieuw onderkomen voor haar vaar- en voertuigen. Onlangs werd bekend dat de Goudse Reddingsbrigade een nieuw onderkomen krijgt in de Keerkring.

Lees verder
30 oktober 2016

Wethouder onderzoekt langere openingstijden en betere recreatie kwaliteit buitenbad Groenhovenbad

Foto: SP

Sport wethouder Jan-Willem van Gelder heeft afgelopen woensdag tijdens de besluitvormende raadsvergadering 2  moties van de SP overgenomen. In de moties vraagt de SP, bij monde van raadslid Hans van Dijk, om het buitenbad langer open te houden zodat er ook op warme dagen in september gezwommen kan worden.  Tevens wordt gevraagd om verbetering van de recreatie mogelijkheden in het buitenbad van het Groenhovenbad.

Lees verder
24 oktober 2016

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor opvang en vervoer verwarde personen in 2017 ?

Foto: SP

De SP heeft aan het college artikel 38 vragen gesteld over de opvang en het vervoer van verwarde personen. Grote vraag is wie mensen die verward zijn  gaat vervoeren naar een beschermde plek in Leiden (die vanaf 1 maart 2017 geopend is)  waar deze mensen opgevangen kunnen worden. De politie stopt immers met het vervoer van verwarde personen vanaf 2017.

Lees verder
19 oktober 2016

wachtlijsten jeugdhulp in Gouda doordat het geld op is in 2016

Foto: SP

Na lang aandringen van de SP gaf voormalig wethouder Werger dit voorjaar toe dat er wachtlijsten waren in de jeugdzorg. Tevens meldden cliënten van  de instelling Jeugd GGZ Rivierduinen ons dat door vertrek of overplaatsing van hun begeleiders hun hulp voor kortere of langere tijd werd afgebroken.

Lees verder
17 oktober 2016

Gouwenaars betalen het financieel verlies van het OKT waterpolo dames

Foto: SP

Het waterpolo toernooi Dames OKT (Olympisch Kwalificatie Toernooi) van begin dit jaar is uitgedraaid op een financieel verlies. Uit de begrotingsstukken van 7 en 9 november a.s. blijkt dat de gemeente het tekort van het OKT (Olympisch Kwalificatie Toernooi) waterpolo dames in februari 2016 gaat betalen.

Lees verder
15 oktober 2016

Volle zaal informatie-avond Nationaal Zorgfonds in Gouda

Foto: SP

Donderdag 13 oktober vond in de Garenspinnerij in Gouda een zeer geslaagde informatie avond plaats over het Nationaal Zorgfonds . Een volle zaal met enthousiaste supporters, aangrijpende verhalen, strijdbaarheid en een levendige discussie. Veel mensen willen helpen om de beweging nog groter te maken.

Lees verder
9 oktober 2016

Veel steun voor een Nationaal ZorgFonds in Gouda

Foto: SP

De steun voor het Nationaal ZorgFonds groeit. In Gouda verzamelden we zaterdagmiddag in korte tijd 155 steunbetuigingen van enthousiaste buurtbewoners.

Lees verder
6 oktober 2016

Bezoek Lenny Roelofs aan Die Linke in Solingen

Op 1 okt jl. heeft Lenny een werkbezoek gebracht aan de raadsfractie van Die Linke in Solingen, een zusterstad van Gouda.

Lees verder
21 september 2016

Veel steun voor een Nationaal ZorgFonds in Gouda

Foto: SP

Zaterdag 10 september kreeg het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico in Gouda veel steun. Ruim 160 mensen tekenden zich in als supporter van de beweging.

Lees verder
21 september 2016

Steun voor protestbrief SP tegen sluiting buitenbad Groenhovenbad

Foto: SP

Maar liefst 12 bewoners reageerden op het artikel  “protestbrief tegen sluiting” (Goudse Post  14-9-2016) naar aanleiding van de vroegtijdige sluiting van het buitenbad van het Groenhovenbad ondanks het stralende zomerweer. We willen deze mensen hartelijk danken voor de steun! Naast de steunbetuiging voor ons protest gaven mensen ook aan dat men vindt dat de dienstverlening van Sportpunt Gouda voor de recreatiezwemmers op meerdere vlakken tekortschiet.

Lees verder

Pagina's