h
2 januari 2016

Ook sociaal scoren in 2016!

Foto: SP

Gouda heeft mooie prijzen gewonnen. Terecht want Gouda is een mooie historische stad met ondernemende inwoners. Met veel zorg opgebouwd door vele generaties.

Lees verder
2 januari 2016

SP vraagt uitleg over vermindering inkoop jeugdzorg bij GGZ Rivierduinen

De SP vernam dat de regio Midden-Holland/Gouda per 1 januari a.s. 50% minder jeugdzorg inkoopt bij GGZ Rivierduinen kinderen en jeugdpsychiatrie. Dat betekent een reorganisatie per 1 januari 2016 en fors minder jeugdzorg in 2016. Het gaat hierbij met name om de groep 18 min.

Lees verder
31 december 2015

Waarom wonen hier geen jongeren?

Foto: SP

113 000 vierkante meter kantoorruimte in Gouda staat leeg.

Lees verder
31 december 2015

Artikel 38 vragen SP over leefbaarheid in Oosterwei

In Binnenlands Bestuur van 29 december valt in het artikel “Buurten blijven achter” te lezen dat Oosterwei (Gouda Oost) landelijk gezien slecht scoort op leefbaarheid. Dat baart de SP zorgen. Leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied is om er te wonen of te werken. De SP naar aanleiding van het artikel in Binnenlands Bestuur vragen gesteld aan het college over de leefbaarheid van Oosterwei.

Lees verder
30 december 2015

Aanvulling perbericht SP - Rood start een buurthuis in Gouda

In het persbericht dat vanuit de SP is verstuurd “ROOD start een buurthuis voor jongeren” is ten onrechte de indruk gewekt dat het initiatief om vrije inloop-avonden voor jongeren te organiseren enkel op het conto van ROOD Gouda geschreven kan worden. We hechten eraan om te benadrukken dat het idee om een buurthuis voor jongeren te organiseren een luisterend oor vond bij de Speelwinkel. Samen met de Speelwinkel heeft het idee de vorm gevonden die het nu heeft, een vrije inloop voor Goudse jongeren op vrijdagavond. Hierbij staat centraal dat alle Goudse jongeren welkom zijn.  Mede dankzij de inzet van vrijwilligers van de Speelwinkel wordt dit initiatief mogelijk gemaakt.

Lees verder
30 december 2015

Persbericht PvdD en SP: Groen in Gouda en de klimaattop in Parijs.

Foto: SP

In Parijs zijn  bijna alle landen van de wereld overeengekomen dat aan de opwarming van het klimaat een einde moet komen. Dit kunnen zij echter niet alleen, ook de lagere overheden moeten hier hun steentje aan bijdragen. Er zal meer aan energiebesparing moeten worden gedaan en er zal een omschakeling moeten komen naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast is onder meer het in stand houden en uitbreiden van de weinige natuur die ons nog rest hoogst noodzakelijk. Louter economische overwegingen bij besluitvorming zijn passé.

Lees verder
29 december 2015

ROOD Gouda start een buurthuis voor jongeren

Foto: SP

Vrijdagavond 1 januari om 19:00 uur opent ROOD Gouda samen met andere vrijwilligers de deuren van een buurthuis voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Een plek waar jongeren kunnen hangen, voor een paar cent een glaasje fris kunnen drinken en muziek kunnen luisteren. Elke vrijdagavond kunnen hangjongeren daar terecht. Na veel gesprekken met jongeren afgelopen zomer bleek namelijk dat er voor die groep veel te weinig te doen is. 

Lees verder
28 december 2015

Jongeren in Gouda willen een buurthuis

Foto: SP

Steeds meer jongeren blijven niet meer stilzitten, maar komen in actie om hun omgeving socialer te maken. Zo ook in Gouda, waar een frisse nieuwe ROOD-groep is opgestaan. Wij spraken met kersverse contactpersoon Lennart van Wijk (24) over het geheim van het opzetten van een ROOD-groep en de plannen in Gouda.

Lees verder
19 december 2015

Verruim gemeentelijke inkomensondersteuning

Onlangs deed een bewoner van Gouda een beroep op de SP met indringend verhaal over de gevolgen van armoede.

Lees verder

Pagina's