h
17 maart 2016

Kinderarmoede, dat klopt niet!

Foto: SP

Onder het motto “kinderarmoede dat klopt niet” gaat de SP op  19 maart en 26 maart in winkelcentrum Goverwelle in gesprek met inwoners over de aanpak van armoede onder kinderen.

Lees verder
12 maart 2016

SP in actie voor ouderen tijdens NLdoet

Foto: SP

De SP Gouda deed mee aan NL Doet op 11 maart in Goverwelle. In de Kwalitaria hielpen SP-ers ouderen uit Gouda, samen met stichting Present en de Vierstroom Zorg Thuis, in de watten te leggen.

Lees verder
9 maart 2016

SP steunt wens ondernemers om huidig aantal koopzondagen te behouden

Samen met de SGP, CU, CDA, en Gouda 50+ zijn door de SP vragen gesteld over de enquête van het AD Groene Hart over de koopzondagen. Uit de enquête blijkt dat een deel van de ondernemers helemaal geen zondag openstelling wil, en 90% geen verdere verruiming de koopzondagen (een per maand is voldoende).  

Lees verder
5 maart 2016

Moeilijke situatie op de arbeidsmarkt in Gouda houdt aan, crisis woekert voort in Gouda

De uitstroomcijfers van mensen met een WW uitkering die door de SP zijn opgevraagd, laten zien dat veel mensen met een WW uitkering uit Gouda niet aan het werk komen. De situatie op de arbeidsmarkt in Gouda is daarmee nog verre van hersteld. De crisis woekert voort, ook in Gouda.

Lees verder
24 februari 2016

SP wil actie college voor stalling voertuigen van de Goudse Reddingsbrigade

Er is nog steeds geen oplossing voor de stalling van de vaar- en voertuigen van de Goudse Reddingsbrigade (GRB). Dit terwijl de unaniem aangenomen motie van de SP het college in juli vorig jaar al opriep een oplossing te vinden. Immers het werk dat de GRB doet is van levensbelang en wordt geheel uitgevoerd door vrijwilligers.

Lees verder
4 februari 2016

Mika motie SP aangenomen

Op 3 februari bracht de SP in de gemeenteraad van Gouda een motie in stemming naar aanleiding van de financiële problemen bij Mika thuiscoaching. De motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
3 februari 2016

ZEER VERONTRUSTENDE KLACHTEN OVER GGZ KINDEREN EN JEUGD RIVIERDUINEN

In de afgelopen maand hebben zich  bij het Zorgmeldpunt van de SP Gouda opvallend veel jeugdige cliënten van GGZ Rivierduinen en ouders gemeld. Hun verhalen logen er niet om.
Het gaat om jeugdigen met psychische problemen als depressie, angststoornissen en autisme. Onverwacht zijn zij geconfronteerd met het vertrek van hun behandelaar wegens ontslag of overplaatsing, zonder dat duidelijk is of en wanneer er een  vervanger komt.

Lees verder
31 januari 2016

Waarom de SP niet instemt met een gemeentelijk krediet voor Goudasfalt

De SP besloot om niet in te stemmen met een gemeentelijk krediet voor de aankoop van het Koudasfalt terrein door GOUDasfalt. Natuurlijk steunt de SP het als bewoners zelf het heft in handen willen nemen om hun stad mooier en aantrekkelijker te maken. Als daar een krediet van de gemeente voor nodig is, dan is het aan politieke partijen om een zorgvuldige afweging te maken . Het gaat namelijk om geld van ons allen. De SP vindt het om 4 redenen niet verantwoord om gemeenschapsgeld uit te lenen aan GOUDasfalt.

Lees verder
31 januari 2016

SP, CDA, ChristenUnie en SGP stellen vragen over extreme stijging eigen bijdrage WMO

De gemeenteraadsfracties van de SP, CDA, ChristenUnie en SGP hebben het college vragen gesteld over de extreme stijging van de eigen bijdrage WMO voor sommige inwoners van Gouda. 

Lees verder
26 januari 2016

Gemiste kans! Gouda weigert bijdrage te geven aan schoonmaakactie Gouwe en IJssel op de Wereld Waterdag 2016

Tijdens de Wereld Waterdag op 22 maart zullen  vrijwilligers van Stichting Aquarius de Gouwe en de IJssel schoonmaken.  De stichting is afhankelijk van sponsoren en vroeg daarom een bijdrage van € 6.000 van Gouda ter ondersteuning van hun schoonmaakactie. Gouda weigert dit initiatief met een kleine financiele bijdrage te ondersteunen. “Onbegrijpelijk” vindt Lenny Roelofs, fractievoorzitter van de SP in Gouda. “Waarom wel € 72.000 betalen voor de Tour du France en niets voor dit belangrijke initiatief van vrijwilligers die met elkaar de handen uit de mouwen steken voor schoon water?”  De SP en PvdD hebben het college om opheldering gevraagd.”

Lees verder

Pagina's