h
3 februari 2016

ZEER VERONTRUSTENDE KLACHTEN OVER GGZ KINDEREN EN JEUGD RIVIERDUINEN

In de afgelopen maand hebben zich  bij het Zorgmeldpunt van de SP Gouda opvallend veel jeugdige cliënten van GGZ Rivierduinen en ouders gemeld. Hun verhalen logen er niet om.
Het gaat om jeugdigen met psychische problemen als depressie, angststoornissen en autisme. Onverwacht zijn zij geconfronteerd met het vertrek van hun behandelaar wegens ontslag of overplaatsing, zonder dat duidelijk is of en wanneer er een  vervanger komt.

Lees verder
31 januari 2016

Waarom de SP niet instemt met een gemeentelijk krediet voor Goudasfalt

De SP besloot om niet in te stemmen met een gemeentelijk krediet voor de aankoop van het Koudasfalt terrein door GOUDasfalt. Natuurlijk steunt de SP het als bewoners zelf het heft in handen willen nemen om hun stad mooier en aantrekkelijker te maken. Als daar een krediet van de gemeente voor nodig is, dan is het aan politieke partijen om een zorgvuldige afweging te maken . Het gaat namelijk om geld van ons allen. De SP vindt het om 4 redenen niet verantwoord om gemeenschapsgeld uit te lenen aan GOUDasfalt.

Lees verder
31 januari 2016

SP, CDA, ChristenUnie en SGP stellen vragen over extreme stijging eigen bijdrage WMO

De gemeenteraadsfracties van de SP, CDA, ChristenUnie en SGP hebben het college vragen gesteld over de extreme stijging van de eigen bijdrage WMO voor sommige inwoners van Gouda. 

Lees verder
26 januari 2016

Gemiste kans! Gouda weigert bijdrage te geven aan schoonmaakactie Gouwe en IJssel op de Wereld Waterdag 2016

Tijdens de Wereld Waterdag op 22 maart zullen  vrijwilligers van Stichting Aquarius de Gouwe en de IJssel schoonmaken.  De stichting is afhankelijk van sponsoren en vroeg daarom een bijdrage van € 6.000 van Gouda ter ondersteuning van hun schoonmaakactie. Gouda weigert dit initiatief met een kleine financiele bijdrage te ondersteunen. “Onbegrijpelijk” vindt Lenny Roelofs, fractievoorzitter van de SP in Gouda. “Waarom wel € 72.000 betalen voor de Tour du France en niets voor dit belangrijke initiatief van vrijwilligers die met elkaar de handen uit de mouwen steken voor schoon water?”  De SP en PvdD hebben het college om opheldering gevraagd.”

Lees verder
17 januari 2016

SP en PvdD stellen vragen over kosten feest op 2 januari

De SP en de PvdD stellen vraagtekens bij de besteding van ruim 4000 € uit het budget voor innovatief burgerschap aan de feestactiviteiten op 2 januari. Op 2 januari werden de gewonnen stadsprijzen vorig jaar  gevierd.

Lees verder
9 januari 2016

SP Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen starten Zorg Meldpunt

Foto: SP

De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal – ook na 2015 - leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg

Lees verder
8 januari 2016

Parkeerproblemen gezondheidscentrum Bloemendaal

Foto: SP

Regelmatig kunnen bezoekers van het gezondheidscentrum in Bloemendaal niet parkeren. Voor de SP is dit een onwenselijke situatie. De SP wil dat het parkeerprobleem opgelost wordt door het instellen van een blauwe zone, parkeren met een parkeer schijf met een maximale parkeertijd. Zo kan er voldoende parkeerruimte vrij gehouden worden voor de bezoekers van het gezondheidscentrum in Bloemendaal.

Lees verder
7 januari 2016

Een frisse wind

Lia Thorborg schreef vandaag een column over de SP Gouda in het AD Groene Hart

Lees verder
2 januari 2016

Ook sociaal scoren in 2016!

Foto: SP

Gouda heeft mooie prijzen gewonnen. Terecht want Gouda is een mooie historische stad met ondernemende inwoners. Met veel zorg opgebouwd door vele generaties.

Lees verder
2 januari 2016

SP vraagt uitleg over vermindering inkoop jeugdzorg bij GGZ Rivierduinen

De SP vernam dat de regio Midden-Holland/Gouda per 1 januari a.s. 50% minder jeugdzorg inkoopt bij GGZ Rivierduinen kinderen en jeugdpsychiatrie. Dat betekent een reorganisatie per 1 januari 2016 en fors minder jeugdzorg in 2016. Het gaat hierbij met name om de groep 18 min.

Lees verder

Pagina's