h
20 mei 2017

Geen marktwerking in de ambulancezorg

Foto: SP

Vrijdag 19 mei trakteerde de SP in Gouda het ambulancepersoneel op taart. Hiermee wil de SP de professionals die dag en nacht klaarstaan om mensenlevens te redden een hart onder de riem steken in hun strijd tegen marktwerking in de ambulance zorg.

Lees verder
20 mei 2017

SP succesvol in Goudse gemeenteraad in strijd tegen olie- en gaswinning Groene Hart

Foto: SP

Na luid protest van de SP op straat, op social media en in de gemeenteraad is Gouda wakker geschud; Gouda wil geen olie- en gaswinning in het Groene Hart.

Lees verder
14 mei 2017

In een middag: 438 handtekeningen tegen gasboring in Groene Hart

Foto: SP

Zaterdag 13 mei haalden we samen met Partij voor de Dieren Gouda en SP Woerden in Gouda 438 handtekeningen op tegen de voorgenomen gaswinning in het Papekopveld, gelegen in Woerden op 9 kilometer afstand van Gouda. De handtekeningen worden tezamen met protestbrieven verstuurd naar de Tweede Kamer en Vermilion Energy.

Lees verder
5 mei 2017

Laat het groene hart niet barsten!!! SP Gouda in verzet tegen gaswinning plannen in Groene Hart

Foto: SP

Op 13 mei zal SP Gouda tussen 11 uur en 15 uur in de binnenstad handtekeningen verzamelen tegen de voorgenomen gaswinning in het Papekopveld, gelegen in Woerden op 9 kilometer afstand van Gouda. De Partij voor de Dieren Gouda steunt onze actie en zal zaterdag 13 mei helpen. Hiermee laten deze partijen zien dat zij de wrede plannen voor uitbuiting van de kleine fossiele brandstof velden in het Groene Hart een slechte ontwikkeling vinden. De handtekeningen worden tezamen met protestbrieven verstuurd naar de Tweede Kamer en Vermilion Energy.

Lees verder
24 maart 2017

Artikel 1 van onze grondwet heeft een prominente plek in het Huis van de Stad

Foto: Gouds Dagblad / Gouds Dagblad

Artikel 1 van onze grondwet heeft nu, op initiatief van de SP Gouda, een prominente plek in het Huis van de Stad. Een motie waarin de SP vroeg om dit belangrijke artikel uit onze grondwet een prominente plaats te geven in het Huis van de Stad kreeg onlangs steun van een meerderheid van de Goudse gemeenteraad. De tekst werd woensdagavond 22 maart onthuld op de begane grond in de publiekshal voor de receptiebalie van het Huis van de Stad. Door burgemeester Milo Schoenmaker en Lenny Roelofs van de SP.

Lees verder
4 maart 2017

onderzoeksrapport SP verkeersveiligheid in Gouda

Foto: SP

Vrijdag 3 maart presenteerde Rolf Bruijn het onderzoeksrapport van de SP over de Verkeersveiligheid in Gouda. In de zomer van 2016 opende de SP een meldpunt verkeersveiligheid. In totaal werden er 335 meldingen gedaan. De SP maakte een top 8 van gevaarlijke verkeerssituaties en aangedragen oplossingen door bewoners. 

Lees verder
27 februari 2017

Presentatie opbrengst meldpunt verkeersveiligheid Gouda

Foto: SP

Vrijdag 3 maart om 14:00 uur presenteert de SP de resultaten van het Meldpunt Verkeersveiligheid in Gouda. 122 respondenten meldden 335 onveilige verkeerssituaties via het Meldpunt Verkeersveiligheid van de SP in Gouda. De respondenten brachten niet alleen gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda in beeld, zij droegen ook oplossingen aan.

Lees verder
27 februari 2017

SP organiseert avond voor vrouwen op internationale vrouwendag 2017

Woensdagavond 8 maart, internationale vrouwendag, organiseert de SP in Gouda een avond voor vrouwen over geweld tegen vrouwen. Alice Kruijter, ervaringsdeskundige en ambassadrice van Zijweg, zal deze avond inleiden met een uiteenzetting over huiselijk (partner) geweld en de oplossingen hiervoor. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen, discussie en het gezamenlijk vinden van oplossingen om onze gemeenschap geweldloos en vrouwvriendelijker te maken.

Lees verder
19 februari 2017

Stimuleer duurzaamheid met ondertekening Nationaal Grondstoffen Akkoord.

180 partijen tekenden onlangs het nationale grondstoffenakkoord. Met dit akkoord beloven de ondertekenaars om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen. Doel van de overeenkomst is om in 2050 alle grondstoffen opnieuw te gebruiken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Den Haag, Leeuwarden en Haarlemmermeer behoorden tot de ondertekenaars. Helaas behoorde Gouda niet tot de ondertekenaars.

Lees verder
8 februari 2017

Ontmoet de SP

Foto: SP

Op donderdag 16 februari organiseert de SP een openbare bijeenkomst in Gouda. Te gast zijn Bram Buskoop (kandidaat kamerlid SP) en Merel Stoop (voorzitter Rood, jong in de SP). Gespreksonderwerpen zijn; het Nationaal ZorgFonds, het investeringsplan voor NL, betaalbare huurwoningen en een studiebeurs voor iedere student. De SP nodigt bewoners van Gouda en de Krimpenerwaard van harte uit om mee te praten.

Lees verder

Pagina's