h
14 februari 2018

Goudse ouders willen schoolzwemmen terug

Foto: SP

Een overgrote meerderheid van ouders wil het schoolzwemmen terug. Dat is een van de belangrijke conclusies van het onderzoek dat de SP in Gouda deed naar de kosten en de kwaliteit van de zwemlessen georganiseerd door het Groenhovenbad. In 2 weken tijd namen 134 ouders deel aan het onderzoek en 85% van hen wenst een terugkeer van het schoolzwemmen, bekostigd door de gemeente.   

Lees verder
14 februari 2018

College van Burgemeester en Wethouders laat arme gezinnen de redding van de kinderboerderij betalen.

In de Goudse Post van vandaag staat dat de kinderboerderij de Goudse Hofsteden gered is in 2018. Uit de raadsmemo van vandaag over dit onderwerp blijkt dat het college besloten heeft € 35.000 uit het armoedebeleid in 2018 te schenken aan de kinderboerderij.

Lees verder
12 februari 2018

Mozaïek Wonen belooft extern onderzoek naar woningen met hardnekkige schimmel aan het Gloriantplantsoen

Foto: SP

Een gezond en fatsoenlijk thuis, dat is wat iedereen wil, zo ook de bewoners van het Gloriantplantsoen. Echter veel bewoners van het Gloriantplantsoen kampen met hardnekkige schimmel in hun woningen; in de badkamer, slaapkamers, huiskamer en/of gang. Samen met de SP en huurdersvereniging Beter Wonen Gouda brachten zij de schimmelproblematiek en andere onderhoudsproblemen in hun woningen in kaart en overtuigden zij hun woningcorporatie Mozaïek Wonen dat onafhankelijk onderzoek naar de situatie in de woningen noodzaak is.                

Lees verder
11 februari 2018

Actie tegen gaswinning in Groen Hart

Foto: SP

Op zaterdag 17 februari voeren betrokken inwoners en de SP actie tegen gaswinning in het Groene Hart. Op het Kerkplein in Woerden zal een manifestatie plaats vinden tussen 13:00 en 15:00. Daarnaast worden ansichtkaarten met liefdeswensen aangeboden aan Vermilion Energy. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman zal Woerden aanwezig zijn. Zij zegt: ‘Als Vermilion van de inwoners houdt, dat boort ze niet naar gas.’

Lees verder
3 februari 2018

Aftrap verkiezingscampagne in Gouda: Minder hard, meer vanuit het hart

Foto: SP

Op zaterdag 10 februari trapt de SP de verkiezingscampagne af in winkelcentrum Bloemendaal. In de aanloop naar Valentijnsdag deelt de SP van 12:00 uur – 15:00 uur hartjes uit en nodigt bewoners uit om hun hartekreet te delen. Iedereen in Gouda heeft hart voor onze mooie stad. de SP wil in gesprek over hoe we met elkaar de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in Gouda tot bloei kunnen brengen.

Lees verder
29 januari 2018

SP teleurgesteld; geen debat over inzet geld voor (jeugd)zorg en bijstand in Gouda.

Foto: SP

De SP vraagt al 3 jaar lang om een debat in de gemeenteraad over een financieel zeer belangrijke onderwerp “ontschotting in het sociaal domein”. Ontschotting van het budget in het sociaal domein betekent dat geld voor de jeugdhulp gebruikt zou kunnen worden om bijvoorbeeld tekorten in de bijstand op te lossen en andersom. Risico is dat kwetsbare groepen het gelag betalen voor ontstane tekorten.

Lees verder
28 januari 2018

SP kampioen inzet, samenwerking en meest productieve oppositiepartij 2017 in de Goudse gemeenteraad.

Foto: ChristenUnie Gouda / ChristenUnie Gouda

De ChristenUnie Gouda publiceerde 26 januari "de Goudse raad in cijfertjes". Uit deze analyse blijkt dat de SP kampioen inzet en samenwerking is in de Goudse gemeenteraad in 2017. Daarbij is de SP de meest productieve oppositiepartij in de Goudse raad is.

Lees verder
27 januari 2018

Wij houden van het Groene Hart. Geen gaswinning!

Foto: SP

De gaswinning houdt ons allemaal weer volop bezig na de beving van 3,4 op de schaal van richter in Groningen. Met dit in het achterhoofd willen de SP afdelingen Gouda, Woerden, Alphen, Zuid Holland en Utrecht dat Vermilion Energy haar verantwoordelijkheid neemt en afziet van gaswinning in het Groene Hart.

Lees verder
21 januari 2018

SP onderzoekt kosten en kwaliteit zwemlessen Groenhovenbad

Foto: SP

De SP doet opnieuw onderzoek naar de kosten en de kwaliteit van de zwemlessen in het Groenhovenbad in Gouda. 4 jaar geleden vroeg de SP ook al eens aandacht voor de hoge kosten van zwemlessen voor gezinnen. Aanleiding voor het onderzoek nu is een uitgebreid en goed onderbouwd verhaal van een ouder waarin onder andere naar voren komt dat de betaalbaarheid van zwemles voor een grote groep gezinnen echt problematisch is.

Lees verder
18 november 2017

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Foto: SP

De leden van de SP Gouda kozen donderdag 16 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. “We zijn trots op onze lijst, we kiezen met deze kandidaten nadrukkelijk voor continuïteit, verjonging en vernieuwing.”, vertelt Boris Stil, voorzitter van de SP Gouda. De SP gaat met deze mensen met veel energie en vertrouwen op weg naar de verkiezingen in maart 2018.

Lees verder

Pagina's