h
5 mei 2017

Laat het groene hart niet barsten!!! SP Gouda in verzet tegen gaswinning plannen in Groene Hart

Foto: SP

Op 13 mei zal SP Gouda tussen 11 uur en 15 uur in de binnenstad handtekeningen verzamelen tegen de voorgenomen gaswinning in het Papekopveld, gelegen in Woerden op 9 kilometer afstand van Gouda. De Partij voor de Dieren Gouda steunt onze actie en zal zaterdag 13 mei helpen. Hiermee laten deze partijen zien dat zij de wrede plannen voor uitbuiting van de kleine fossiele brandstof velden in het Groene Hart een slechte ontwikkeling vinden. De handtekeningen worden tezamen met protestbrieven verstuurd naar de Tweede Kamer en Vermilion Energy.

Lees verder
24 maart 2017

Artikel 1 van onze grondwet heeft een prominente plek in het Huis van de Stad

Foto: Gouds Dagblad / Gouds Dagblad

Artikel 1 van onze grondwet heeft nu, op initiatief van de SP Gouda, een prominente plek in het Huis van de Stad. Een motie waarin de SP vroeg om dit belangrijke artikel uit onze grondwet een prominente plaats te geven in het Huis van de Stad kreeg onlangs steun van een meerderheid van de Goudse gemeenteraad. De tekst werd woensdagavond 22 maart onthuld op de begane grond in de publiekshal voor de receptiebalie van het Huis van de Stad. Door burgemeester Milo Schoenmaker en Lenny Roelofs van de SP.

Lees verder
4 maart 2017

onderzoeksrapport SP verkeersveiligheid in Gouda

Foto: SP

Vrijdag 3 maart presenteerde Rolf Bruijn het onderzoeksrapport van de SP over de Verkeersveiligheid in Gouda. In de zomer van 2016 opende de SP een meldpunt verkeersveiligheid. In totaal werden er 335 meldingen gedaan. De SP maakte een top 8 van gevaarlijke verkeerssituaties en aangedragen oplossingen door bewoners. 

Lees verder
27 februari 2017

Presentatie opbrengst meldpunt verkeersveiligheid Gouda

Foto: SP

Vrijdag 3 maart om 14:00 uur presenteert de SP de resultaten van het Meldpunt Verkeersveiligheid in Gouda. 122 respondenten meldden 335 onveilige verkeerssituaties via het Meldpunt Verkeersveiligheid van de SP in Gouda. De respondenten brachten niet alleen gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda in beeld, zij droegen ook oplossingen aan.

Lees verder
27 februari 2017

SP organiseert avond voor vrouwen op internationale vrouwendag 2017

Woensdagavond 8 maart, internationale vrouwendag, organiseert de SP in Gouda een avond voor vrouwen over geweld tegen vrouwen. Alice Kruijter, ervaringsdeskundige en ambassadrice van Zijweg, zal deze avond inleiden met een uiteenzetting over huiselijk (partner) geweld en de oplossingen hiervoor. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen, discussie en het gezamenlijk vinden van oplossingen om onze gemeenschap geweldloos en vrouwvriendelijker te maken.

Lees verder
19 februari 2017

Stimuleer duurzaamheid met ondertekening Nationaal Grondstoffen Akkoord.

180 partijen tekenden onlangs het nationale grondstoffenakkoord. Met dit akkoord beloven de ondertekenaars om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen. Doel van de overeenkomst is om in 2050 alle grondstoffen opnieuw te gebruiken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Den Haag, Leeuwarden en Haarlemmermeer behoorden tot de ondertekenaars. Helaas behoorde Gouda niet tot de ondertekenaars.

Lees verder
8 februari 2017

Ontmoet de SP

Foto: SP

Op donderdag 16 februari organiseert de SP een openbare bijeenkomst in Gouda. Te gast zijn Bram Buskoop (kandidaat kamerlid SP) en Merel Stoop (voorzitter Rood, jong in de SP). Gespreksonderwerpen zijn; het Nationaal ZorgFonds, het investeringsplan voor NL, betaalbare huurwoningen en een studiebeurs voor iedere student. De SP nodigt bewoners van Gouda en de Krimpenerwaard van harte uit om mee te praten.

Lees verder
4 februari 2017

De truck van het Nationaal ZorgFonds komt naar Gouda op 11 februari

Foto: SP

Zaterdag 11 februari staat de truck van het Nationaal ZorgFonds vanaf 12:00 uur – 15:00 uur Achter de Waag in het centrum van Gouda.  Met een flinke dreun op de boksbal van onze 'Nationaal ZorgFonds'-truck kun je het huidige  eigen risico een eerste klap toebrengen.  Kom op 11 februari om samen op te boksen tegen het
huidige zorgstelsel en geef je steun aan het Nationaal ZorgFonds.

Lees verder
31 januari 2017

Het Nationaal ZorgDebat

Foto: SP

Kom ook naar het Nationaal ZorgDebat op zaterdag 18 februari op het malieveld in Den Haag. Aanvang: 11:00 uur

Lees verder
26 januari 2017

SP vraagt Gouda om zich aan te sluiten bij het verzet tegen gas en olie boring Woerden

Foto: SP

De SP heeft het college gevraagd om een standpunt in te nemen over het voornemen van Vermillion Energy om olie en/of gas te winnen in het Papekopveld nabij Woerden. De SP wil niet dat er olie en/of gas gewonnen wordt in dit gebied en wil dat Gouda zich solidair verklaart met de gemeente Woerden in haar strijd om boring tegen te houden.

Lees verder

Pagina's