h
6 juni 2016

Geld dat over is van de WMO direct terug naar de zorg!

De SP wil dat het geld uit de WMO dat in 2015 overgebleven is direct terug gaat naar de zorg.

Lees verder
31 mei 2016

SP en Christen Unie roepen college op om hulp bij onbedoelde zwangerschap veilig te stellen

De ChristenUnie en de SP vinden dat het college op het verkeerde spoor zit door Siriz, hulp bij onbedoelde zwangerschappen, te verwijten een beroep te doen op de gemeente voor financiering van bekostiging van het leef-/leerhuis en voor de begeleid wonen voorziening in Gouda. De partijen hebben om opheldering gevraagd aan het college. De activiteiten van Siriz hebben een maatschappelijk belang, daarom moet er snel duidelijkheid komen hoe deze activiteiten gefinancieerd moeten worden.
 

Lees verder
17 mei 2016

Geen containeropslag op sluiseiland Korte Akkeren

Foto: SP

Door een artikel in de Krant van Gouda is het de SP duidelijk geworden dat er een onderzoek gestart wordt naar de mogelijkheden om een containeroverslagpunt te vestigen op het sluiseiland vlak bij de Goudse woonwijk Korte Akkeren. Dit onderzoek zou worden gedaan op verzoek van het bedrijfsleven in Gouda (Gouda Onderneemt!, Combinatie Van Uden/Stubbe, Gouda Refractories).

Lees verder
14 mei 2016

Vluchtelingen en het Goudse AZC: solidariteit en nuchterheid in de Goudse samenleving

Door Lenny Roeloefs - fractievoorzitter SP Gouda.

Lees verder
8 mei 2016

Bommen op Syrië? Niet in mijn naam!

Foto: SP

In het hele land wordt actie gevoerd tegen de Nederlandse bombardementen in Syrië. Ook in Gouda gingen Rood leden de straat op. De Niet in Mijn Naam-beweging wil brood voor Syrië, geen bommen. Net zoals veel mensen in het land. Zij snappen het: bommen zorgen voor meer oorlog, meer vluchtelingen, meer geweld, honger en ellende.

Lees verder
2 mei 2016

Hoezo de crisis voorbij?

In het eerste kwartaal 2016 zijn 1379 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Midden-Holland. Een stijging van 6% ten opzichte van het 1e kwartaal 2015. Een oorzaak van deze stijging is de ontslagen bij grootwinkelbedrijven en industrie in de regio. Een flink aantal WW-ers stroomt door naar de bijstand. De SP vraagt het college om een antwoord op deze zorgelijke trend.

Lees verder
1 mei 2016

Zwerfvuil in Gouda Goverwelle? College gaat voor "B-Kwaliteit"

Als het gaat om zwerfvuil in Goverwelle, dan is het college tevreden met ‘B-Kwaliteit’.  Dat wil zeggen dat het college een bepaalde hoeveelheid zwerfvuil in het water en op het land aanvaardbaar vindt voor de wijk.
De SP en de Partij voor de Dieren hebben hierover vragen gesteld aan het college.

Lees verder
26 april 2016

Mandeville instituut – kras op de ziel voor gelijke kansen in het onderwijs in Gouda

Op dinsdag 19 april opende het AD editie Gouda met het nieuws dat er ver gevorderde plannen zijn om een nieuw onderwijsinstituut voor de elite te vestigen in Gouda, genaamd het Mandeville instituut. Deze nieuwe school wil, volgens initiatiefnemer Harry Veenendaal, hoogbegaafde jongeren die vastlopen in opleiding of werk op een andere manier leren denken zodat ze beter kunnen meedoen in de maatschappij. De kosten voor deze opleiding worden geschat op 7500 € per student.

Lees verder
18 april 2016

Meer garantiebanen en beschutte werkplekken in zicht dankzij SP motie

Op 13 april beloofde de wethouder sociale zaken, aangespoord door een motie van de SP, zich extra in te spannen voor het realiseren van de beloofde 250 garantiebanen en 4 beschutte werkplekken voor 1 januari 2017. Garantiebanen zijn banen in het bedrijfsleven en bij de overheid voor arbeidsbeperkten. Beschutte werkplekken zijn banen voor mensen met een  lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. De motie van de SP werd breed gesteund door de gemeenteraad. Alleen Gouda Positief stemde tegen de motie.

Lees verder

Pagina's