h

Boosheid en strijdvaardigheid op drukbezocht SP Pensioencafé

9 mei 2022

Boosheid en strijdvaardigheid op drukbezocht SP Pensioencafé

Foto: Stijn Dekker

Mensen die jarenlang werken hebben recht op een fatsoenlijk pensioen, hun eigen verdiende uitgestelde loon. Het nieuwe pensioenstelsel dat het Kabinet Rutte IV door de Tweede Kamer wil duwen gaat hier niet in voorzien. Dat was de conclusie van een drukbezocht Politiek Café in Le Patapouf, georganiseerd door SP Gouda e.o. en de Tweede Kamerfractie.

In 2019 kondigden Kabinet, werkgevers en grote vakbonden het pensioenakkoord aan. Dit akkoord moet de basis vormen voor een nieuw pensioenstelsel dat komende jaren vorm moet krijgen. Een omstreden akkoord. Veel werkende mensen klagen over de gunstige uitkomst voor bedrijven, terwijl de winst voor werkende mensen in het nieuwe stelsel minimaal is en vooral veel onzekerheid met zich meebrengt.

Foto: Stijn Dekker

Foto: Pensioenactivist jan Ilsink (links) beantwoordt vragen uit de zaal

Pensioenactivist Jan Ilsink van Red Ons Pensioenstelsel vat het kort maar vernietigend samen: "Als de minister een pensioenakkoord presenteert en VNO-NCW staat naast hem op het podium te glunderen, dan weet je dat het akkoord een gedrocht is."

SP-Kamerlid Bart van Kent doet daar een schepje bovenop. Hij wijst op de grote onzekerheden die met de nieuwe pensioenwet gaan ontstaan nu pensioenen gaan meeveren met de beurskoersen. Ook hekelt hij het frame dat het huidige stelsel niet houdbaar zou zijn. "De pensioenpotten zitten overvol, maar pensioenen worden al jarenlang niet meer geïndexeerd. Mensen worden keihard bedrogen.”

Pensioenexpert Rob de Brouwer zit nog een industrie die staat te trappelen om te cashen op de onzekerheid die ontstaat voor pensioenfondsen. "De grootste lobby voor het nieuwe pensioenstelsel is die van de verzekeraars. Zij staan te popelen om deze nieuwe 'markt' en de vele miljarden die daarmee gemoeid zijn toe te eigenen."

Foto: Stijn Dekker

Foto: Pensioenexpert Rob de Brouwer

Het Kabinet Rutte IV probeert de nieuwe pensioenwet met hoge druk door Tweede en Eerste Kamer te drukken. Van Kent en zijn medesprekers zijn desalniettemin strijdbaar: "Wij gaan er keihard voor strijden dat niet de belangen van werkgevers en verzekeraars, maar die van gepensioneerden weer centraal gaan staan." Een oproep die breed werd gedragen door de aanwezigen.

Foto: Stijn Dekker

Meer informatie over onze pensioenen en ons pensioenstelsel is te vinden in SPANNING, het blad van het Wetenschappelijk Bureau van de SP.

Meer informatie over de Pensioenbijeenkomsten van de SP is HIER te vinden.

U bent hier