h

Prestigeproject wethouder van Schelven gevaar voor volksgezondheid.

10 mei 2005

Prestigeproject wethouder van Schelven gevaar voor volksgezondheid.

Op 9 mei is begonnen met de sloop van de voormalige plateelfabriek.
Op deze plek moet het prestigeproject van wethouder van Schelven "De Koningshof" verrijzen.
Omwonenden maken zich grote zorgen over de onprofessionele wijze waarop de slopers te werk zijn gegaan.

Om het prestigeproject "De Koningshof" van wethouder van Schelven uit de grond te stampen is op 9 mei begonnen met de sloop van de voormalige plateelfabriek. Die bevindt zich tussen de Raam, de Vest en Kostverloren en word ook wel de Verheul-locatie genoemd, naar de achternaam van de vroegere eigenaar.

Tijdens deze sloop is men zo voortvarend te werk gegaan dat er een aannemelijk gevaar voor de volksgezondheid is ontstaan. Omwonenden en toevallige voorbijgangers zagen hoe grijs asbesthoudende daken op een zeer onprofessionele wijze werden gesloopt.Zij zijn niet van tevoren geïnformeerd over de aanvang van de sloop van de asbestdaken. Ook maken zij zich zorgen over een honderd jaar oude Moerbeiboom die middenin het sloopgebied staat en de beschermde vleermuizen die door de sloop zijn verjaagd.

Asbest is een bindmiddel. Als dit gebroken wordt of bewerkt d.m.v. zagen en gaten boren en in stukken valt komen er asbestvezels vrij en deze kunnen via stofwolken verspreid worden. Het inademen van die asbestvezels (grijze asbest) kan soms tussen de 10 en 30 jaar leiden tot asbestziekten als asbestose, longkanker en mesothelioom. Grijs asbest zoals op de Verheul-locatie is de gevaarlijkste soort.
Verheul3
De dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente Gouda heeft vanwege dit gevaar een sloopveiligheidsplan voor deze locatie goedgekeurd.

Er bestaan strenge wettelijke normen voor het verwijderen van asbest. Deze zijn ook terug te vinden in de bouwverordening van de gemeente Gouda. Toen begonnen werd met de sloop is er een man in een beschermend pak op de locatie geweest om het asbest te verwijderen. Omwonenden:"Zodra deze man weg was hebben de slopers al het stof met een bezem uit de loods naar buiten geveegd".

Asbest moet zoveel mogelijk in zijn geheel worden verwijderd om stofwolken te voorkomen. Omwonenden verklaren dat de slopers een muur hebben omgetrokken, die bovenop reeds verwijderde golfplaten terecht kwam.
Verheul1
Ook moet asbest in speciale zakken en afgedekt vervoerd worden. Getuigen verklaren dat het asbest niet in speciale zakken is gedaan en dat alle asbest in een open dieplader is geplaatst en afgevoerd.

Tenslotte moet asbest worden natgehouden om de stofwolken tot een minimum te beperken. Een bezorgde inwoner van Gouda die ervaring heeft in het werken met asbest belde verontrust de dienst Bouw- en Woningtoezicht toen hij zag dat dit niet gebeurde.
Verheul2
"Ik schrok me rot toen ik zag hoe daar gewerkt werd. Ik moest praten als brugman om serieus te worden genomen. Uiteindelijk verontschuldigde de betrokken ambtenaar zich, maar ondanks het acute gevaar voor de volksgezondheid werd pas een paar dagen later een waterkanon ingeschakeld om de boel nat te houden".
Een omwonende verklaart dat dit waterkanon ontoereikend was en dat een gedeelte van het asbest droog is afgevoerd. Vreemd genoeg verklaart de afdeling communicatie van de gemeente Gouda echter dat de inspecteur bouw-en woningtoezicht geen onregelmatigheden heeft geconstateerd.

Gemeenteraadslid Willem Westendorp heeft schriftelijke vragen ingediend bij de griffie van de gemeente Gouda.

De SP, afdeling Gouda vraagt zich af of de gemeente Gouda in het kader van de Gouden Stadsregels de hand in eigen boezem zal steken?

  • 1. Wat je stukmaakt moet je zelf betalen.Heeft de gemeente Gouda een bedrag gereserveerd om de ziektekosten van de omwonenden over dertig jaar te kunnen bekostigen?
  • 3. Ruim je afval zelf op.
  • Goed, maar dan wel op een verantwoorde wijze, zie bouwverordening.

  • 7. Respecteer elkaar altijd.

Bovenstaande getuigt niet van veel respect voor de inwoners van Gouda.

U bent hier