h

Vragen aan B & W inzake Verheullokatie

17 mei 2005

Vragen aan B & W inzake Verheullokatie

Willem Westendorp, fractievoorzitter van de SP afdeling Gouda heeft vragen aan het college van B&W gesteld inzake de vrijgekomen asbest bij de sloop van de Verheullokatie.

Geacht College,

De volgende vragen willen wij onder uw aandacht brengen, terzake de Verheul locatie.

 1. Is het waar dat men al begonnen was voordat de sloopvergunning was afgegeven?
 2. Is het waar dat er een versnelde procedure was/is gestart?
 3. Waarom zijn de bezwaren van de omwonenden afgewezen?
 4. Waarom zijn er geen doeltreffende maatregelen genomen voor de omwonenden?
 5. Waarom zijn de omwonenden niet geïnformeerd over het vrij komen van grijze asbest?
 6. Weet u dat dit asbestose tot gevolg heeft/ kan hebben?
 7. Waarom zijn er asbest houdende golfplaten op het terrein gedeponeerd, zonder deze afdoende af te dekken?
 8. Waarom lopen de werknemers onbeschermd op het terrein rond?
 9. Waarom wordt het terrein tijdens de werkzaamheden niet nat gehouden, zodat het stof op de grond blijft liggen?
 10. Waarom heeft men een muur bovenop golfplaten gedeponeerd, zonder deze afdoende af te dekken?
 11. Waarom is er voor de werknemers geen toilet op het terrein, dit i.v.m. het urineren op het terrein door de werknemers?
 12. Is het u bekend dat het ernstig vervuilde puin, zonder afdoende maatregelen is afgevoerd (niet goed afgedekt)?
 13. Is het u bekend dat omwonenden door de werknemers geïntimideerd worden?
 14. Welke maatregelen gaat u nemen v.w.b. de achtergebleven asbest houdende golfplaten en andere materialen die her en der nog verspreidt liggen?
 15. Bent u in deze bereidt om de inspectie van bouw en woningtoezicht meerdere keren per dag langs te sturen voor inspectie en de handhaving van de regels aangaande verwerking van asbest. (opruimen)?

Gaarne antwoord op korte termijn.

Nadere vragen aan B&W gesteld volgens artikel 38.

Geacht college,

De volgende vragen willen wij onder uw aandacht brengen, terzake de Verheul locatie,

 1. Waarom is er van sloper gewisseld?
 2. Waarom heeft dhr. Vroom, na de slechte ervaringen van sloopbedrijf Boy Linnen uit Schagen, de volgende sloper zonder enig sloopplan of toezicht, volledig zijn gang laten gaan en, na een incident, laten verklaren dat alles volgens de regels en procedures zis verlopen?
 3. Wij zouden graag een inventarisatie willen zien van de bouwplannen die onder art.19 zijn uitgevoerd, omdat het gevoel aanwezig is dat art.19 niet alleen in noodsituaties wordt gebruikt. Als onze vermoedens juist zijn, waarom stelt de gemeente dan procedures op die ze zelf vervolgens niet naleeft?
 4. Waarom wordt er voor historische panden die in goede staat verkeren geen uitzonderingen gemaakt?
 5. Is er voor de locatie een bouwvergunning aangevraagd?
 6. Hoe is het met elkaar te rijmen dat er sprake is van ernstige bodem verontreiniging, maar de sanering niet urgent is?
 7. Waarom is een, eventueel, opgesteld rapport niet openbaar gemaakt?

W. Westendorp
Fractie voorzitter SP afdeling Gouda

U bent hier