h

Speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen 2006

24 december 2005

Speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen 2006

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 zet de SP Gouda alvast haar speerpunten op een rijtje.

Wonen.
De SP verzet zich al jaren tegen sloop van goede woningen als daar geen betaalbare woningen voor terugkomen.
Onder het motto "herstructurering" worden gewone mensen uit hun huis gejaagd zonder dat hen een goed alternatief wordt geboden. Ook de komende jaren zullen wij samen met de huurders en huurdersverenigingen blijven knokken voor het behoud van de sociale woningbouw.

Armoede.
Te veel Gouwenaars zijn de afgelopen jaren door de economische malaise en het beleid van het Gouds buiten de boot gevallen. De Dienst Arbeid en Inkomen ontwikkelt zich vooral tot een opjaaginstelling. Mensen die tijdelijk zonder werk zitten, worden zonder pardon in de sociale werkvoorziening geplaatst. Ondertussen neemt de armoede in de stad alleen maar toe. De Goudse Volksgaarkeuken waar minderbedeelden voor weinig geld een maaltijd konden krijgen, was een groot succes. Helaas is deze mede door toedoen van de gemeente Gouda gesloten.
De SP wil zich de komende jaren hard maken voor structurele en duurzame oplossingen van het armoedeprobleem in de stad.

Veiligheid.
Veel Gouwenaren ervaren het gebrek aan veiligheid als een van de grootste problemen in de stad. De SP maakt zich hier grote zorgen om. Repressie alleen is echter nooit een oplossing. Er moet minstens zoveel aandacht zijn voor het voorkomen dat jongeren afglijden. En juist op dat vlak heeft het college het de afgelopen jaren flink laten afweten door bijvoorbeeld keihard te bezuinigen op het welzijnswerk. De SP vindt bovendien dat het nooit zover had mogen komen met een concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen in sommige straten en wijken. Nog veel beter zou het zijn wanneer er zowel door de landelijke overheid als de gemeente Gouda een beleid werd ingezet waarbij er daadwerkelijk een perspectief wordt geboden aan groepen m.n. allochtone inwoners, waarvan een aantal (jongeren) nu regelmatig overlast bezorgt.

Milieu.
De SP hecht veel waarde aan een schone stad. De SP is voorstander van een beter toezicht op terugdringen van industriele vervuiling en milieubelasting door de verkeersdruk. Ook roetuitstoot moet worden tegengegaan. Er zou meer ruimte voor groen in de stad moeten komen. De weinige groene plekken in de stad moeten zoveel mogelijk worden behouden. De SP eist bonendien een beter toezicht van de gemeente als het gaat om de handhaving van de regels aangaande de verwerking van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke situaties als bij de sloop op de Verheullocatie (asbest!) moeten in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen. De gezondheid van de Gouwenaars gaat boven alles.

U bent hier