h

Nieuwjaarstoespraak Lijsttrekker Mary van Asperen

10 januari 2006

Nieuwjaarstoespraak Lijsttrekker Mary van Asperen

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie gaf onze kersverse lijsttrekker Mary van Asperen de volgende toespraak.

Mary4Beste mensen,
Laat ik beginnen met jullie allemaal een gezond, succesvol en strijdbaar 2006 toe te wensen.

Fijn dat jullie ondanks het koude weer toch hiernaartoe zijn gekomen om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden en de officiële aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen bij te wonen.

2006 is een belangrijk jaar voor de SP in Gouda. De komende maanden zullen wij er met elkaar hard tegenaan moeten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Gouwenaren op 7 maart een stem op onze lijst uit zullen brengen. Ik ben er trots op dat ik door de afdeling tot lijsttrekker ben verkozen.

Ik heb er veel zin in om de komende maanden campagne te gaan voeren, en ben ervan overtuigd dat wij op 7 maart een goed resultaat zullen boeken. Want het gaat goed met de SP. In ledental zit de partij al jaren in de lift en inmiddels is de SP opgeklommen tot de derde partij van het land. Ook in Gouda is de SP de laatste jaren fors gegroeid. De afdeling Gouda telt inmiddels bijna 300 leden. En ook de groep actieve leden wordt langzaam maar zeker steeds groter.

Daar komt bij dat Gouda schreeuwt om een links alternatief voor het rechtse gemeentebeleid. Het Goudse gemeentebestuur heeft het de afgelopen vier jaar flink laten afweten. De gure neoliberale wind die de door Nederland waait, is jammer genoeg niet aan onze mooie stad voorbijgegaan. Ook in Gouda worden publieke voorzieningen afgebroken en worden mensen die het moeilijk hebben aan de kant gezet. Groeiende armoede, onveiligheid en sociale uitsluiting zijn hiervan de voornaamste gevolgen. Steeds meer mensen maken zich (met ons) boos over de verloedering van de stad.

De SP in Gouda is de enige partij die echt opkomt voor Gouwenaren die het moeilijk hebben.

  • Kijk maar de groeiende armoedeproblematiek. Als enige partij heeft de SP zich sterk gemaakt voor het behoud van de Goudse volksgaarkeuken.
  • Kijk ook naar de volkshuisvesting: als enige partij heeft de SP geprotesteerd tegen de onterechte sloop van goede huurwoningen. (Snoystraat)
  • En kijk naar de volksgezondheid, waar de SP zich als enige partij drukgemaakt heeft om de onzorgvuldige sloop van asbestdaken aan de Verheullocatie.

De SP strijdt samen met de gewone Gouwenaars voor een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen. Die strijd voeren wij zowel binnen als buiten de gemeenteraad.

Om de stem van de SP in Gouda nog luider te laten klinken, zullen wij de komende tijd onze stinkende best moeten doen om het vertrouwen van de Gouwenaars te winnen. Dat zal niet zomaar gaan. Ik kan er niet omheen dat de SP in Gouda de afgelopen vier jaar door personele problemen soms onvoldoende van zich heeft laten horen.

We zullen er dus extra hard aan moeten trekken om de Goudse bevolking ervan te overtuigen dat Gouda een sterke SP nodig heeft. Dat zullen wij doen door de komende tijd met concrete voorstellen te komen over hoe het anders en beter kan in deze stad.

Als voorbeeld noem ik graag het Aanvalsplan voor meer werkgelegenheid en veiligheid. dat wij onlangs hebben gepubliceerd. Hierin doen wij concrete voorstellen over hoe het gemeentebestuur eindelijk eens een eind kan maken aan de hardnekkige problematiek van mensen die lange tijd zonder baan en zonder geld aan de kant staan. In het plan pleiten wij voor een gemeentelijk mobiliteitscentrum. Dit centrum heeft als belangrijkste doel om Gouwenaren die een half jaar zonder baan hebben gezeten en die wel kúnnen werken, aan het werk te helpen. Werklozen krijgen bij dit mobiliteitscentrum een arbeidscontract voor 36 uur in de week, waarvan zij er 8 aan praktijkgerichte scholing dienen te besteden. Zo kunnen zij hun perspectief op behoud van werk op de lange termijn sterk verbeteren. Dat is een aanpak die veel effectiever is dan het beleid van het huidige gemeentebestuur. Dat beleid komt er veelal op neer dat mensen met een uitkering vaak zonder enig perspectief op langdurig werk, tegen behoud van uitkering aan het werk worden gezet. Met het aanvalsplan denkt de SP twee vliegen in één klap te vangen:

  1. mensen met een uitkering weer bij de samenleving betrekken
  2. en de kwaliteit van publieke voorzieningen duurzaam verbeteren.

De kwaliteit van de samenleving zal hierdoor voor iedereen toenemen.

Ook ten aanzien van de andere speerpunten uit ons verkiezingsprogramma;

  • Volkshuisvesting,
  • Milieu,
  • Armoede
  • Veiligheid,

zullen wij de komende tijd concrete voorstellen presenteren hoe het anders en beter kan in deze stad.

Het doen van voorstellen zal echter niet voldoende zijn om de Goudse bevolking massaal te bewegen op de SP te stemmen. Er is meer nodig. De SP is namelijk een partij die niet alleen vóór de mensen, maar ook dóór en mét de mensen werkt. Als geen andere partij is de SP in staat te vertolken wat gewone mensen belangrijk vinden. Dat geldt voor Nederland, maar zeker ook voor Gouda. Wij zullen de komende tijd dus nog meer naar de mensen toe moeten om van hen zelf te horen wat zij graag veranderd willen zien aan onze stad. De straat op en de wijken in. Dáár ligt de kracht van de SP en dat zullen wij bewijzen ook!

Beste mensen, ik ga afronden. Politiek is niet alleen maar praten, maar vooral ook doen. De vooruitzichten voor de Goudse SP zijn goed, maar er moet nog ontzettend veel gebeuren. Laten we dus met elkaar de handen uit de mouwen steken en aan het werk gaan.

Een beter Nederland begint in Gouda!

Bedankt voor jullie aandacht.
Stadhuis & kerstboom

U bent hier